Wij vinden het plan voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht van Mozaïek Wonen en gemeente Zuidplas niet-ambitieus en niet-sociaal. Daarom stellen wij een alternatief plan voor dat naar onze mening op 7 punten beter en socialer is.

1. Meer woningen

In het plan van Mozaïek Wonen worden 175 woningen gesloopt en 184 woningen teruggebouwd. Reden voor de extra woningen vanuit Mozaïek Wonen is de financiële haalbaarheid; de gemeenteraad is blij met extra sociale huurwoningen. In ons alternatief plan laten we zien dat er ruimte is voor veel meer woningen (189 tot 192). Deze 5 tot 8 extra woningen ten opzichte van het plan van Mozaïek Wonen dragen bij aan het oplossen van de sociale woningnood.

2. Meer parkeerplaatsen

In het plan van Mozaïek Wonen worden 295 parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit komt bij 184 woningen overeen met een parkeernorm van 1,6. In ons alternatief plan hebben we 329 parkeerplaatsen ingetekend, dat neerkomt op een parkeernorm van 1,74 bij 189 woningen.

3. Meer gegarandeerd groen

Het groen in het plan van Mozaïek Wonen blijkt visueel vooral uit de tuinen. Maar recente infrarood-luchtfoto’s laten zien dat er weinig groen in de huidige tuinen aanwezig is. Ons alternatief plan heeft meer openbaar groen (+500-700 m2) voor een gegarandeerd groene omgeving.

4. Kosten voor tuininrichting worden beperkt

In het plan van Mozaïek Wonen zijn de tuinen van de eengezinswoningen zodanig groot (ca. 90m2) dat toekomstige bewoners wordt gevraagd een investering te doen voor tuininrichting van 4500 tot 9000 euro (uitgangspunt 50 tot 100 euro per m2). Wij vinden het niet sociaal om mensen die afhankelijk zijn van sociale woningbouw op te zadelen met zulke hoge kosten. In ons alternatief plan hebben wij de tuinen verkleind van 13 meter naar 7 meter diep aan de achterkant en 3 meter naar 1,5 meter diep aan de voorkant, waardoor kosten voor tuininrichting worden gehalveerd en er meer ruimte voor woningen, parkeren en open groen komt.

5. Kleinere woningen voor lagere huurprijzen

Wij meten in de plattegronden van Mozaïek Wonen dat de levensloopbestendige appartementen ca. 90 tot 100m2 groot worden. De Nota van Uitgangspunten gaat uit van 70 tot 75 m2. De huidige appartementen zijn 64 tot 72 m2, wat betekent dat als de woningen 90 tot 100m2 groot gaan worden, de huidige bewoners met een forse huurstijging worden geconfronteerd. Dit vinden wij niet sociaal. In ons alternatief plan hanteren wij de gebruiksoppervlakten van de appartementen van 70 tot 75m2 conform de Nota van Uitgangspunten.

6. Iedereen kan van de zon blijven genieten

In het plan van Mozaïek Wonen is een woontoren van 7 bouwlagen en 22 meter op de hoek van de Oost Waalstraat en Drost IJsermansingel opgenomen. Dit gebouw zal de zon wegnemen op het Drost IJsermanpark én het terras van Vivere, gevestigd in het oude weeshuis van Westeinde 1. De kwetsbare personen die hier wonen zullen niet meer van de avondzon kunnen genieten. In ons alternatief plan is de maximale hoogte 3 bouwlagen, wat aansluit bij de huidige situatie. Zo kunnen de bewoners van Westeinde 1 op hun terras en alle Moordrechtenaren in het park van de (avond)zon blijven genieten.

7. Het rijksbeschermde dorpsgezicht van Moordrecht wordt niet aangetast

In het plan van Mozaïek Wonen worden binnen een afstand van 150 meter van het rijksbeschermde dorpsgezicht 5 kolossale wooncomplexen gebouwd: 4 gebouwen van 4 tot 5 bouwlagen en 1 gebouw van 4 tot 7 bouwlagen. Dit is uniek voor Nederland en het dorpsgezicht van Moordrecht zal flink worden aangetast. Door in ons alternatief plan maximaal 3 bouwlagen hoog te bouwen wordt aangesloten bij de huidige uitstraling van de wijk, het rijksbeschermde dorpsgezicht rond het Drost IJsermanpark en de Waal, en het algemene dorpse karakter van Moordrecht.

Wij doen de oproep om samen met alle belanghebbenden te werken aan een beter plan voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht.

Eén gedachte over “7 redenen waarom ons alternatief plan beter en socialer is”

  1. Arjan Van Zaanen

    Het ‘alternatieve plan’ verdiend het dat het door de politiek en wonincorporatie Mozaïek serieus bekeken wordt. De 7 redenen klinken logisch en goed onderbouwd en zijn goed verdedigbaar ten opzichte van het huidige plan.

    Moet er geen draagvlakmeting onder de huidige huurders plaatsvinden?( is misschien al gebeurd). Kan dan gelijk vragen wat zij liever hebben.

    Looproute in het alternatieve plan naar het winkelcentrum sluit mooi aan op de bestaande bebouwing.

laat een reactie achter