Ons alternatief plan blijkt ruim € 3 miljoen goedkoper dan het plan van Mozaïek Wonen. Dit hebben we kunnen berekenen na een gesprek met de projectleider van gemeente Zuidplas over ons alternatief plan. De onderbouwing is hier te vinden.

In het gesprek met de projectleider van de gemeente Zuidplas werd duidelijk dat een stedenbouwkundig plan moet voldoen aan een goede balans tussen het aantal en type woningen (programma), verdeling van het gebied in wegen, groen en privaat (ruimte) en kosten en opbrengsten (financiën). Hoewel ons alternatief plan qua programma en ruimte voldoet, werd in het gesprek ons plan aangevallen op de extra kosten van € 160.000 door het dure parkeren onder de beneden-bovenwoningen.

De projectleider heeft ook uitgelegd dat een woningcorporatie de (bouw)kosten zo laag mogelijk wil houden. De opbrengsten van een woning worden bepaald door het gebruiksoppervlakte (gbo), maar liggen bij sociale huur vrijwel altijd vast als gevolg van de maximale huurprijs (€ 763,47 in 2022). Dit maakt sociale woningbouw moeilijk rendabel, en daarom is het belangrijk kosten zo laag mogelijk te houden. De (bouw)kosten worden veelal berekend op basis van m2 bruto-vloeroppervlakte (bvo).

We hebben de bouwkosten van het plan van Mozaïek Wonen en ons alternatief plan berekend op basis van de bruto-vloeroppervlakten. Wat blijkt: de extra kosten van € 160.000 voor de dure parkeerplaatsen vallen in het niet bij de ruim € 3 miljoen lagere bouwkosten van ons alternatief plan. Dit komt omdat er in ons alternatief plan compacter en efficiënter gebouwd wordt, zonder de woonoppervlakten kleiner te maken.

We begrijpen echt niet waarom gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen de deur dicht houden om samen met alle belanghebbenden te werken aan beter plan voor iedereen. Ook voor de woningcorporatie is er dus grote winst te behalen door te luisteren en open te staan voor ideeën van bewoners en omwonenden.

Berekening bouwkosten plan Mozaïek Wonen versus ons alternatief plan

laat een reactie achter