Uit documenten die door gemeente Zuidplas openbaar zijn gemaakt valt te lezen dat ambtenaren liever geen “slapende honden” wakker maken. Om te voorkomen dat mis(ver)standen over de participatie voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht aan het licht komen. Om te voorkomen dat er onrust binnen het college ontstaat, en de raad de nota van uitgangspunten niet accepteert. Om te voorkomen dat zij met “de gebakken peren” blijven zitten.

Tijdens de bewonersavond van 8 september heeft Mozaïek Wonen een raadslid geweigerd. Mozaïek Wonen komt met een warrige en tegenstrijdige verklaring terug als ambtenaren dit navragen bij de woningcorporatie: raadsleden zouden niet welkom zijn “omdat de avond niet politiek mocht worden“. Raadsleden zouden echter wel via de griffie uitgenodigd zijn om mee te luisteren.

Ambtenaren van de gemeente Zuidplas houden de informatie achter om te voorkomen dat er “slapende honden wellicht wakker” (lees: raad) worden gemaakt. “Dat is niet goed voor Jan (red. wethouder Hordijk) en niet goed voor onze organisatie.” Dit bevestigt ons vermoeden dat gemeente Zuidplas er alles aan doet om informatie over de participatie en planvorming rond de Jaren ’50 wijk binnenskamers te houden.

Zo wordt een plan met grote impact voor Moordrecht door de gemeenteraad geloodst, waarbij er onvoldoende kans op eerlijke inspraak voor omwonenden en andere belanghebbenden is geboden.

laat een reactie achter