Als het aan gemeente Zuidplas ligt, gaat de dorpskern van Moordrecht flink de hoogte in. Het ontwerpbestemmingsplan ’50-er jaren buurt Moordrecht’ laat zien dat er bouwvlakken worden aangewezen waar bouwhoogten tot 17 meter (5 bouwlagen) en 20 meter (6 bouwlagen) zijn toegestaan.

Als een initiatiefnemer aanspraak maakt op de 10% binnenplanse afwijking dan kunnen er zelfs vier appartementencomplexen van 6/5 bouwlagen (tot 18,7meter) en een appartementencomplex van 7/5 bouwlagen, tot 22 meter hoog, worden gebouwd. Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt het dorpse karakter van Moordrecht enorm aangetast, en de flora en fauna van het rijksbeschermde Drost IJsermanpark ernstig bedreigd.

Eenieder kan tot 21 juli 2022 een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ’50-er jaren buurt Moordrecht ‘ naar voren brengen. Kijk voor meer informatie over het bestemmingsplan of de zienswijzeprocedure op de website of gemeentepagina van gemeente Zuidplas.

Verbeelding bij het ontwerpbestemmingsplan ’50-er jaren buurt Moordrecht’: in de cirkels staan de maximale bouwhoogten; staan er twee getallen dan is het laagste de maximale goothoogte en hoogste getal de maximale bouwhoogte. De binnenplanse afwijkingsregel staat 10% hoger toe, dus tot wel 18,7 meter, 6 bouwlagen en 22 meter, 7 bouwlagen hoog

Schematische weergave van de bouwhoogten van het ontwerpbestemmingsplan (oranje) en bestaande bebouwing (wit): de woningen aan de Koningin Juilianastraat en het complex aan de Smidse van 4 bouwlagen vallen weg bij de hoogte van de bouwvlakken van het ontwerp.

Schematische weergave van de bouwhoogten van het ontwerpbestemmingsplan (oranje) en bestaande bebouwing (wit): de woningen aan de Drost IJsermansingel vallen weg bij de hoogte van de bouwvlakken op de zuidhoek van het ontwerp.

Schematische weergave van de bouwhoogten van het ontwerpbestemmingsplan (oranje) en bestaande bebouwing (wit): vogelperspectief op de bouwvlakken van het ontwerp.

Eén gedachte over “Gaat de dorpskern van Moordrecht flink de hoogte in?”

  1. Bloot stekenlenburg Greet

    Ach in de B B die appartementen en zorg er onder niemand over gehoord pas toch ook niet lekker bouwen onze kleinkinderen willen ook wonen. Maar alleen voor de bewoners uit moordrecht en niet voor buiter Moordrecht.

laat een reactie achter