Sinds 1 maart van dit jaar proberen wij als omwonenden in contact te komen met de gemeente Zuidplas om over de plannen voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht te praten. Wij willen een eerlijk en open gesprek waarin iedereen elkaar voorziet van dezelfde informatie.

Na vele mislukte pogingen was in onze ogen een WOB-verzoek het enige middel om informatie over de plannen te krijgen. Dat hadden we liever niet willen doen. Op 8 april hebben wij gemeente Zuidplas formeel gevraagd om informatie/documenten over de herstructurering van de Jaren ’50 wijk te verstrekken.

Na een verlenging van de beslistermijn door de gemeente, kregen wij eindelijk na 8 weken de documenten. Tot onze verbazing is de verstrekte informatie verre van volledig: bijna alle tekst en afbeeldingen zijn weggelakt, en vooral digitale plannen en haalbaarheidsstudies ontbreken. Onder meer 3D verbeeldingen en (digitale) plantekeningen zijn niet verstrekt, en samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen zijn volledig onleesbaar gemaakt. Communicatie tussen ambtenaren onderling en Mozaïek Wonen beperkt zich tot email van de afgelopen 1,5-2 jaar, berichten uit app-groepjes ontbreken volledig.

Daarom hebben wij op 15 juli bezwaar gemaakt tegen het WOB-besluit: ons verzoek is onzorgvuldig afgehandeld en de verstrekte informatie is onvolledig. Wederom stuurt gemeente Zuidplas aan op een verlenging van de beslistermijn van dit bezwaar: vandaag werd ons medegedeeld dat “verweerder heeft laten weten dat het verweerschrift helaas niet tijdig toegestuurd kan worden” aan de bezwaarschriftencommissie.

Hierdoor ontvangen wij pas begin november een beslissing op ons bezwaarschrift. Ofwel, ruim 8 maanden(!) na onze eerste poging om informatie te krijgen over de plannen voor de Jaren ’50 wijk. Ondertussen doen wij het met de beperkte communicatie via de website van gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen.

Al met al concluderen wij dat gemeente Zuidplas er alles aan doet om zoveel mogelijk informatie rond de planvorming van de Jaren ’50 wijk en samenwerking met Mozaïek Wonen binnenskamers te houden. Wij betreuren dit enorm en vinden dit niet passen bij een open overheid.

Goede informatie-uitwisseling voor een gelijke informatiepositie tussen inwoner en en overheid is van essentieel belang voor een eerlijke kans op inspraak op ruimtelijke plannen.

laat een reactie achter