In het stedenbouwkundig plan voor de Jaren ’50 wijk zien we een appartementencomplex van 6 tot 7 bouwlagen hoog gepland direct grenzend aan een beeldbepalende waterloop. Voor de realisatie van deze hoogbouw zullen de rijksbeschermde bomen langs de waterloop moeten wijken. Deze beeldbepalende waterloop zal een heel ander aanzicht krijgen: deze hoogbouw gaat tenkoste van de erfgoedwaarden en het dorpse en landelijk karakter van Moordrecht.

Huidige situatie van de beelbepalende waterloop in het rijksbeschermde Drost-IJsermanpark.
Toekomstige situatie met hoogbouw en nieuwe bomen langs de beeldbepalende waterloop.

In het stedenbouwkundig plan lezen we ook dat het plangebied profiteert van het groen, de ruimte en het prachtigtige uitzicht over het pak. Nergens lezen we over de aantasting van de plannen op het rijksbeschermde gezicht: het aanzicht van het beschermde Drost IJserman-park zal voorgoed veranderen.

Het is nog niet te laat: dien uw reactie op het ontwerpbestemmingsplan in!

Het ontwerpbestemmingsplan ’50-er jaren buurt’ ligt nu ter inzage: iedereen mag zijn reactie (zienswijze) kenbaar maken bij de raad van gemeente Zuidplas. Op de website van de belangenvereniging leest u hoe u uw zienswijze kunt indienen.

Het plangebied profiteert van het rijksbeschermde gezicht, maar vice versa tast de vele hoogbouw het aanzicht van de beeldbepalende waterloop en de flora en fauna van het Drost-IJsermanpark aan.

laat een reactie achter