In 2012 geeft gemeente Zuidplas als randvoorwaarde voor de nieuwe Jaren ’50 wijk Moordrecht mee “dat er hooguit op zeer beperkte schaal tot 4 bouwlagen met een beperkte opbouw kan worden gebouwd“. Dat lezen we in dit document, dat onlangs door gemeente Zuidplas is openbaar gemaakt.

Het verbaast dan ook dat in het huidige plan van Mozaïek Wonen maar liefst vier appartementencomplexen van 4 oplopend tot 5 bouwlagen en één appartementencomplex van 4 oplopend tot 7 bouwlagen zijn opgenomen*. Op een totale oppervlakte van het plangebied van slechts 4½ voetbalvelden is hier al lang geen sprake meer van “op zeer beperkte schaal tot 4 bouwlagen“.

Daarbij beslaat de opbouw van elk complex meer dan de helft van de oppervlakte van grondvlak: 51% bij de complexen van 4-5 bouwlagen, en 62% bij het complex van 4/7 bouwlagen. Er is dus ook geen sprake van “beperkte opbouw“.

In dit document lezen we gelukkig wel dat vijf volledige bouwlagen zijn uitgesloten. Klaarblijkelijk bestond één van de eerste schetsen uit een appartementencomplex van vijf volledige bouwlagen, vermoedelijk onderstaande tekening.

Uit andere documenten die openbaar zijn gemaakt, valt niet op te maken waarom de randvoorwaarde “hooguit op zeer beperkte schaal tot 4 bouwlagen met een beperkte opbouw” is komen te vervallen. De nieuwbouw in het plan van Mozaïek Wonen sluit in ieder geval niet aan de bouwhoogtes van 3 bouwlagen met beperkte opbouw in de omgeving, en al helemaal niet op het rijksbeschermde gezicht van Moordrecht.

* Met de toezegging van de directeur van Mozaïek Wonen om het complex met 7 bouwlagen tot 6 bouwlagen te verlagen en de woningen elders te compenseren, komen in het plan naar alle waarschijnlijk drie complexen van 4-5 bouwlagen en twee complexen van 4-6 bouwlagen.

Plantekening 1e fase Jaren ’50 wijk Moordrecht van september 2012 toont een complex van 5 volledige bouwlagen tegenover De Smidse.

laat een reactie achter