Uit onze berekening blijkt dat de huren in de nieuwe Jaren ’50 wijk tien jaar lang ruim € 130 per maand omlaag kunnen als Mozaïek Wonen compacter gaat bouwen. Door compacter te bouwen kan Mozaïek Wonen ruim € 3 miljoen bouwkosten besparen. Als deze besparing gegund wordt aan de nieuwe of terugkerende bewoners van deze wijk, betekent dit dat de huurprijzen fors omlaag kunnen.

Wij baseren deze berekening op een vergelijking van bouwkosten van het plan van Mozaïek Wonen en ons alternatief plan. Ons alternatief plan heeft compactere bouwblokken dan het stedenbouwkundig plan van Mozaïek Wonen, en toch zijn de oppervlakten van de woningen even groot of zélfs groter.

Met een besparing van € 3 miljoen kunnen de huurprijzen van de 186 woningen in ons alternatief plan tien jaar lang met ruim € 130 per maand omlaag. Dit betekent dat als voor nieuwe woningen de maximale sociale huurprijs van € 763,47 wordt gerekend, deze verlaagt kan worden naar € 630.

Het verlagen van woonlasten lijkt ons zeer relevant in deze tijd van het stijgen van prijzen voor energie, brandstof en voedsel. € 130 kan het verschil betekenen tussen wel-of-niet een een kinderfeestje geven en een nieuwe of tweedehands spijkerbroek.

Maar Mozaïek Wonen kan er ook voor kiezen om deze besparing in te zetten voor verduurzaming van de huidige woningvoorraad. Met € 3 miljoen kunnen ruim 650 woningen voorzien worden van zonnepanelen, ofwel 2/3 van het totaal aantal sociale huurwoningen van Mozaïek Wonen in Moordrecht.

Ook kunnen er voor € 3 miljoen zo’n 15 tot 20 sociale koopwoningen gebouwd worden, kan er een enorme impuls worden gegeven aan de herontwikkeling van het Posthuis in Moordrecht, of kan er veel kwaliteit voor woongenot en dorpsgevoel van de nieuwe wijk worden toegevoegd.

Kortom, er is voor alle belanghebbenden veel winst te behalen als Mozaïek Wonen compacter, en daarmee goedkoper, de nieuwe Jaren ’50 wijk gaat bouwen.

Compacter en goedkoper bouwen zonder kleinere woonoppervlakten bespaart € 3 miljoen bouwkosten, en kan 186 huishoudens 10 jaar lang € 130 per maand aan huur besparen.
(afbeelding: alternatief plan v0.2)

laat een reactie achter