Wij stellen zeven verbeteringen voor om op te nemen in het huidige plan voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht van Mozaïek Wonen zodat er een beter plan voor iedereen ontstaat. Deze verbeteringen zijn relatief kleine aanpassingen, en zijn opgenomen in ons alternatief plan.

Zo verhogen grotere bovenwoningen de kans op terugkeer van gezinnen in de wijk, geven brede toegankelijke looproutes een hogere verblijfskwaliteit voor mindervaliden en andere kwetsbare doelgroepen. Door bouwblokken te wisselen of draaien wordt de geluidbelasting op gevels van De Smidse beperkt en krijgen meer woningen een tuin of balkon met zon. Door compacter en goedkoper te bouwen worden bouwkosten lager, kunnen de huurprijzen omlaag en wordt het (rijksbeschermde) dorpsgezicht van Moordrecht gespaard.

We hebben de overeenkomsten en verschillen tussen het plan van Mozaïek Wonen en ons alternatief plan geanalyseerd en beschreven in dit artikel. Samengevat zijn de verbeteringen die we voorstellen:

  1. Het wisselen van de beneden-bovenwoningen en de rijwoningen aan de Sluislaan, Schielandstraat en Graaf Willemstraat reduceert de geluidbelasting op de gevels van De Smidse, en geeft alle rij- en benedenwoningen een tuin en alle bovenwoningen een ruim balkon met zon.
  2. Het draaien van de eengezinswoningen aan de Oost Waalstraat geeft alle eengezinswoningen een tuin met zon.
  3. Door compactere appartementencomplexen worden de bouwkosten met ruim 3 miljoen euro verlaagd, kunnen huurprijzen voor nieuwe en terugkerende bewoners omlaag, en wordt het (rijksbeschermde) dorpsgezicht van Moordrecht gespaard.
  4. Ruimere bovenwoningen maakt de terugkeer van meer gezinnen mogelijk en bevordert de inclusiviteit en diversiteit van de nieuwe wijk.
  5. Betere routes voor langzaam verkeer door heel de wijk zorgt voor een hogere verblijfskwaliteit en toegankelijke looproutes voor minder validen en andere kwetsbare doelgroepen.
  6. Het parkeren onder beneden-bovenwoningen en achter de woningen onttrekt het parkeren aan het straatbeeld en creëert ruimte voor spelen op straat.
  7. Het opnemen van meer groenvoorzieningen en boomspiegels tussen de parkeerplaatsen op de parkeerhoven zorgt voor een groenere wijk en voorkomt hittestress en wateroverlast.

Wij roepen Mozaïek Wonen en gemeente Zuidplas ons alternatief plan met deze zeven verbeteringen een eerlijke kans te geven, en verwachten dat het huidige plan voor de Jaren ’50 wijk hiermee wordt verrijkt.

Zeven relatief kleine aanpassingen in het plan van Mozaïek Wonen (links) leiden tot een verbeterd alternatief plan (rechts):
meer woningen een tuin of balkon met zon, grotere bovenwoningen voor gezinnen, goede veilige en toegankelijke looproutes voor kinderen, mindervaliden en kwetsbare groepen, en compactere lagere appartementencomplexen voor het behoud van het rijksbeschermde dorpsgezicht.

laat een reactie achter