Wie de afgelopen weken langs de woningen aan de Sluislaan en Koningin Julianalaan van de Jaren ’50 wijk kwam kon het zien gebeuren: Mozaïek Wonen sloopt… Eerder werden de voorbereidingen getroffen en is het gebied ruim afgezet. Vandaag zijn de eerste pannen van de daken gehaald en is het slopen dus echt begonnen.

Heeft u de sloopvergunning gemist tussen de lokale bekendmakingen op de gemeentepagina? Het blijkt dat voor het slopen van deze woningen enkel een sloopmelding nodig is. Deze sloopmelding hoeft in tegenstelling tot een sloopvergunning niet bekendgemaakt te worden. Dit geldt niet voor slopen van monumenten of bouwwerken in een beschermd dorpsgezicht, of als het bestemmingsplan een sloopvergunning vereist. Voor het Posthuis in het rijksbeschermde gezicht van Moordrecht moet dus wel een sloopvergunning worden aangevraagd en verleend.

Het slopen van de eerste woningen betekent nog niet dat Mozaïek Wonen gelijk hun plan mag bouwen. Hoewel de banner aan de hekken langs de Sluislaan anders doet vermoeden, bouwt Mozaïek Wonen voorlopig nog niks. Mozaïek heeft nog geen vergunning om te mogen bouwen. Daarvoor moet eerst het bestemmingsplan aangepast worden.

De procedure is als volgt: een ontwerp-bestemmingplan wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode mogen alle belanghebbenden zienswijzen op het plan indienen. Daarna wordt het bestemmingsplan definitief vastgesteld, waartegen bezwaar/beroep door belanghebbenden mogelijk is. Pas als het bestemmingsplan definitief is, kan een omgevingsvergunning voor het bouwen van de nieuwe woningen worden verleend.

Zo ver is het dus nog niet. Gemeente wacht eerst op een advies van een erfgoedvereniging hoe de plannen voor de Jaren ’50 wijk passen bij het rijksbeschermde dorpsgezicht. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 1 december middels een motie opgeroepen om maximaal rekening te houden met een goede inpassing van de wijk op het rijksbeschermde gezicht. Deze motie is door de hele raad unaniem aangenomen.

Ofwel Mozaïek Wonen sloopt… maar bouwt voorlopig nog niks terug op deze plek.

Hoewel de banner anders doet vermoeden: Mozaïek Wonen sloopt wel, maar bouwt voorlopig nog niks.
Omdat het bestemmingsplan nog niet is aangepast en de vergunning nog niet is verleend.

laat een reactie achter