Afgelopen september meldden wij dat gemeente Zuidplas de informatie over de Jaren ’50 wijk binnenskamers tracht te houden. Door een besluit op ons bezwaar van 15 juli uit te stellen, omdat gemeente meer tijd nodig had om het verweerschrift op te stellen. Daarmee zou pas op zijn vroegst begin november een nieuw WOB-besluit worden genomen.

Afgelopen maandag kregen wij het advies van de bezwaarschriftencommissie: de commissie adviseert om ons bezwaar gegrond te verklaren, het bestreden besluit te herroepen en een nieuw besluit te nemen. Gemeente had in haar verweerschrift al aangegeven onder meer de postcodes van de aangeschreven adressen voor de informatieavonden, kosten-baten analyses en de technische tekening van het plan openbaar te maken. Gemeente concludeerde zelf al dat deze ten onrechte niet waren verstrekt.

Maar de commissie stelt ook dat gemeente een inspanningsverplichting heeft om alle concept-plannen opnieuw op te vragen bij Mozaïek Wonen. Gemeente heeft deze concept-plannen namelijk grotendeels gewist, omdat ze geen status zouden hebben. De commissie heeft de gemeente op de archiefplicht gewezen.

Gemeente heeft wel een poging gedaan om stukken bij Mozaïek Wonen op te vragen, maar Mozaïek Wonen heeft als reactie gegeven dat ‘geen enkel document met deze meneer gedeeld mag worden‘. Dit verklaart deels waarom veel documenten wel zijn openbaargemaakt, maar volledig zijn zwart gelakt.

Ook kwam tijdens de hoorzitting naar voren dat de stukken met een algoritme waren gelakt (‘gemaskeerd’). Er werd toegegeven dat het algoritme in de software te streng is ingesteld: gemeente zal daarom opnieuw de stukken moeten beoordelen met het uitgangspunt “open tenzij…“. En de commissie heeft gesteld dat als informatie niet openbaar wordt gemaakt, dan per document aangegeven moet worden waarom niet.

Dit wordt dus nog een hele klus voor gemeente Zuidplas om het eerder genomen besluit op een goede manier te herzien. Tijdens de hoorzitting heeft de behandelend ambtenaar aangegeven dat vier weken na het advies van bezwaarschriftencommissie er een nieuw besluit wordt genomen. Wij verwachten nu in de week van 20 december een beslissing, ruim 8 maanden na ons Wob-verzoek.

Ofwel: een nieuw besluit op het openbaarmaken van stukken laat nog even op zich wachten. Omdat de beslistermijn op ons bezwaar ruimschoots is verstreken hebben wij de gemeente (helaas) formeel in gebreke moeten stellen. En dit is allemaal begonnen met één verzoekje afgelopen maart om een betere kaart van het plangebied te krijgen…

laat een reactie achter