Op het ontwerpbestemmingsplan Jaren ’50 wijk zijn maar liefst 82 zienswijzen ingediend. In de nota van beantwoording is te lezen dat inwoners van Moordrecht zich zorgen maken over het dorpsgezicht en de schaduwwerking van de vele hoogbouw.

Ondanks deze zienswijzen zet gemeente de plannen ongewijzigd door. Ook hebben wij verschillende alternatieven aangedragen met dezelfde woningen en parkeerplaatsen, maar dan dorps en zonder vele hoogbouw. Maar gemeente ziet helaas geen aanleiding om het plan bij te stellen.

Dit verbaast ons helemaal niet: Mozaïek Wonen heeft ons “enkele malen aangegeven niet open te staan voor alternatieven en voortang te willen maken met het realiseren van het plan“. En ambtenaren Zuidplas willen 7 bouwlagen in Moordrecht en staan niet open voor een plan zonder hoogbouw.

Op 15 november a.s. wordt in de plancommissie Ruimte het raadvoorstel voor het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 50er jaren buurt besproken. Na akkoord door deze plancommissie kan op 29 november in de raadsvergadering het bestemmingsplan definitief worden vastgesteld.

laat een reactie achter