Vanaf donderdag 9 juni 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan ’50-er jaren buurt Moordrecht’ ter inzage. Dit heeft gemeente Zuidplas bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

Eenieder kan gedurende zes weken, dus tot uiterlijk 21 juli a.s., een zienswijze op dit ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen.

Wij zullen op later moment via onze website en Facebook communiceren over de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan.

Update 9/6: het ontwerp-bestemmingsplan ’50-er jaren buurt Moordrecht’ is via de website van gemeente Zuidplas te raadplegen. Voor het indienen van een zienswijze verwijzen wij naar de gemeentepagina.deze pagina te raadplegen

laat een reactie achter