Ambtenaren van gemeente Zuidplas die geen “slapende honden” willen wakker maken, omdat ze bang zijn om “met de gebakken peren” te blijven zitten. Niet bestaande postcodes en garageboxen aan de Jasmijnstraat worden uitgenodigd voor een bewonersavond voor de Jaren ’50 wijk. Beleidsmedewerkers die niet aanschuiven bij de klankbordbijeenkomsten met bewoners, omwonenden, en Mozaïek Wonen. Vijf bouwlagen in 2018 die ineens werden opgehoogd tot zeven bouwlagen. En nergens in de plannen voor de Jaren ’50 wijk wordt het rijksbeschermde dorpsgezicht benoemd.

Het college van de gemeente Zuidplas heeft begin januari 2022 besloten om ruim 1500 documenten inzake de herstructurering van de Jaren ’50 wijk alsnog openbaar te maken. Dit ging niet vanzelf: er was een Wob-verzoek voor nodig om de informatievoorziening vanuit gemeente tot stand te brengen. Mozaïek Wonen heeft geprobeerd de openbaarmaking van documenten tegen te gaan, maar gelukkig ging het college daar niet in mee. Negen maanden na ons Wob-verzoek, een bezwaarschriftenprocedure, tweemaal ingebrekestelling voor het niet tijdig beslissen, aandringen tot een besluit via de rechtbank, en een herinnering om de stukken te verstrekken, komt er nu iets meer duidelijkheid over hoe het proces en planvorming voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht tot nu toe verlopen zijn.

Helaas ontbreken wel belangrijke documenten: onder meer de haalbaarheidsanalyses van alternatieve scenario’s, het communicatie- en participatieplan waar ook in de raadsvergadering van 1 december 2021 naar verwezen werd, en documenten over de plannen in relatie tot het rijksbeschermde dorpsgezicht zijn niet verstrekt. Wel zijn honderden pagina’s aan non-informatie meegeleverd, zoals berichten over urenregistratie, offertes voor afhandeling van het Wob-verzoek, en out-of-office meldingen. Het lijkt dus absoluut veel, maar het is relatief gezien een beperkte hoeveelheid informatie die we hebben gekregen.

Welke nieuwe inzichten geven de nieuw e openbaargemaakte documenten:

  1. We weten nu eindelijk welke adressen actief zijn geïnformeerd. Onze peiling werd bestreden, maar met de adressenlijst(en) wordt het resultaat bevestigd. Niet Prins Clausplein, West Ringdijk, Westeinde, en Prinses Beatrixstraat die straks vol op de geplande hoogbouw uitkijken, zijn geïnformeerd. Wel Kerklaan en Jasmijnstraat, die honderden meters verder op liggen en niet uitkijken op de wijk, en omwonenden in de wijk zijn uitgenodigd.
  2. Ambtenaren Zuidplas willen “geen slapende honden wakker maken“, en vooral niet de raad. Ze zijn bang om met “de gebakken peren” te blijven zitten als naar buiten komt dat de participatie niet helemaal lekker gelopen is.
  3. In 2018 lag er nog een plan met maximaal 5 bouwlagen langs het rijksbeschermde dorpsgezicht. Wanneer en waarom werden vijf bouwlagen ineens zeven? Dat wordt helaas (nog) niet duidelijk uit de documenten.
  4. Het klopt dat ambtenaren (in ieder geval beleidsmedewerkers en projectleider) niet (altijd) aanwezig waren bij de klankbordgroepen.
  5. In de planvorming is het rijksbeschermde dorpsgezicht niet meegenomen. De term ‘rijksbeschermd’ komt in stukken van de gemeente alleen in een bijlage met definities voor.
Gemeente Zuidplas heeft besloten om ruim 1500 documenten over de herstructurering van de Jaren ’50 wijk in Moordrecht openbaar te maken.

laat een reactie achter