Gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen maken samen verstrekkende plannen voor de Jaren ’50 wijk in Moordrecht om 175 verouderde sociale huurwoningen te vervangen door 184 nieuwe sociale huurwoningen. Een fantastische ontwikkeling.

Echter, van bewoners en omwonenden ontvangen wij signalen dat het huidige plan van Mozaïek Wonen niet voldoet aan woongenot en dorpsgevoel, en dat met het commentaar van deze belanghebbenden weinig tot niets wordt gedaan door gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen.

Al medio juni hebben wij in een gesprek met de verantwoordelijk projectleider van de gemeente voorgesteld een stuurgroep met vertegenwoordiging van alle belanghebbenden (bewoners, omwonenden en Mozaïek Wonen) in te stellen. Om samen te werken aan een beter plan voor iedereen. De projectleider heeft dit voorstel van de hand gewezen: de participatie is in zijn ogen namelijk “excellent” uitgevoerd. Echter, van bewonerscommissie en klankbordgroep horen we dat er weinig tot niks met hun inbreng op de plannen gedaan wordt. En eerder hebben we aangetoond dat een groot aantal direct omwonenden niet is meegenomen in de planvorming.

Door vervolgens zelf een totaal ander alternatief voor de Jaren ’50 wijk te presenteren, hebben we in gesprekken met bewoners, omwonenden, Mozaïek Wonen en gemeente inzicht kunnen krijgen wat voor elke belanghebbende belangrijk is in het plan. Ofwel: wat is goed in het ene plan, en wat kan beter in het andere plan. We hebben (bijna) al deze wensen en verbetersuggesties verwerkt in een nieuw alternatief plan. Met als uitgangspunt de structuur van het huidige plan van Mozaïek Wonen, en vervolgens de wensen en verbetersuggesties systematisch doorgevoerd in het plan.

Wederom hebben wij niet de illusie dat dit alternatief plan volledig omarmd wordt door (de stedenbouwkundige van) gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen. Maar we laten hiermee zien dat je door naar-elkaar-luisteren en constructief-samenwerken een beter plan voor alle belanghebbenden kunt bereiken. Bewoners en omwonenden steunen dit initiatief; en dit hoeft niet vertragend te werken.

Wij hebben in een brief de gemeenteraad van Zuidplas gevraagd nogmaals de verantwoordelijke ambtenaren op te roepen om een goede constructieve samenwerking rond de planvorming voor de Jaren ’50 wijk in te richten, bijvoorbeeld middels een stuurgroep. Zo kan een beter plan voor iedereen ontstaan, dat recht doet aan het woongenot en dorpsgevoel voor alle belanghebbenden.

Nieuw alternatief plan ontstaan uit de wensen en verbetersuggesties van elke belanghebbende.

laat een reactie achter