Onder bijna 230 omwonenden van het plangebied Jaren ’50 wijk Moordrecht hebben wij gepeild in hoeverre zij op de hoogte zijn van de plannen en geïnformeerd zijn door gemeente Zuidplas en/of Mozaïek Wonen.

Op 14 mei hebben wij een brief met vragenlijst en informatieflyer bij deze woningen bezorgd. De vragen waren:

  1. Weet u van de plannen voor herstructurering van de Jaren ’50 wijk Moordrecht?
  2. Weet u van de plannen voor een woontoren van 7 bouwlagen en 22 meter hoog?
  3. Bent u als omwonende door de gemeente Zuidplas en/of Mozaïek Wonen geïnformeerd over deze plannen?
  4. Wilt u als omwonende door de gemeente Zuidplas en/of Mozaïek Wonen geïnformeerd worden over deze plannen?
  5. Bent u als omwonende door de gemeente en/of Mozaïek Wonen uitgenodigd voor een informatieavond over deze plannen?
  6. Wilt u als omwonende door de gemeente en/of Mozaïek Wonen uitgenodigd worden voor een informatieavond over deze plannen?

De antwoorden op deze vragen konden per post, email, SMS/Whatsapp of via de website worden doorgegeven.

In ongeveer drie weken tijd hebben wij hier 40 reacties op mogen ontvangen. Omwille van privacy hebben wij de reacties geclusterd op 6-positie postcodegebied, zie onderstaande tabel.

Straat + huisnummersPostcodeTotaal woningenAantal responsPercentage respons
Prins Clausplein 1-122841BE12433%
Westeinde 2-222841BV10440%
Westeinde 24-642841BW22627%
West Ringdijk 7-312841LV27933%
West Ringdijk 32-392841LW900%
Schielandstraat 74-1142841VD20210%
Drost IJsermansingel 1-82841VJ7114%
Koningin Julianastraat 11-162841VL700%
Koningin Julianastraat 71-792841VP10220%
Prinses Beatrixstraat 1-222841VS22314%
Prinses Beatrixstraat 23-382841VT22523%
Vlietstraat 8-252841XP10110%
Sluislaan 29-352841XR400%
Sluislaan 36-442841XS500%
De Smidse 19-612841XW3938%
2274018%

Omwonenden hebben de volgende antwoorden op de vragen gegeven.

VraagAantal JAAantal NEEPercentage JAPercentage NEE
Vraag 1301075%25%
Vraag 2122830%70%
Vraag 363415%85%
Vraag 437393%8%
Vraag 553513%88%
Vraag 634685%15%

We hebben de reacties van omwonenden samengevat in 6 grafieken:

75% van omwonenden weet van de plannen voor de herstructurering van de Jaren ’50 wijk, maar 70% geeft aan niet bekend te zijn met de locaties en het aantal bouwlagen van de hoogbouw.
85% van de omwonenden is niet geïnformeerd door gemeente Zuidplas en/of Mozaïek Wonen over de plannen, hoewel 93% aangeeft wel geïnformeerd te willen worden.
88% van de omwonenden geeft aan niet te zijn uitgenodigd door gemeente Zuidplas en/of Mozaïek Wonen, hoewel 85% aangeeft wel uitgenodigd te willen worden.

Op basis van deze reacties en eerdere gesprekken met omwonenden hebben wij op de kaart kunnen inkleuren welke omwonenden door gemeente Zuidplas en/of Mozaïek Wonen zijn geïnformeerd.

Hieruit blijkt dat de woningen aan onder meer De Smidse, Sluislaan, Vlietstraat, en Drost IJssermansingel in ieder geval direct zijn aangeschreven door gemeente Zuidplas en/of Mozaïek Wonen. Wat opvalt is dat de eigenaar (Drost IJsermanstichting) en gebruiker (Vivere) van het pand aan Westeinde 1 niet zijn geïnformeerd, maar ook de direct omwonenden aan het Prins Clausplein en Koningin Julianastraat.

Onze voorzichtige conclusie is dat het informeren en betrekken van omwonenden, ofwel de participatie, bij de plannen voor de herstructurering van de Jaren ’50 wijk Moordrecht minimaal is geweest, en zich vooral heeft geconcentreerd op de woningen in en aan de noordkant van het plangebied.

Hoewel wij er niet naar gevraagd hebben, hebben wij ook veel meningen over de plannen en het luisteren naar omwonenden door Mozaïek Wonen mogen ontvangen. Wij zullen deze opmerkingen (geanonimiseerd) aandragen bij gemeente Zuidplas en/of Mozaïek Wonen.

laat een reactie achter