Ongeveer een jaar geleden stelden wij een simpele vraag: “Kunnen wij een betere plankaart krijgen?”. Toen wij geen contact kregen met gemeente Zuidplas over de plannen voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht, besloten wij actief op zoek te gaan naar informatie en zoveel mogelijk informatie over de plannen via onze site te delen.

Ons alternatief plan en oproep om samen te werken met alle belanghebbenden zijn meermaals in de raadsvergaderingen ter sprake gebracht. Met onderstaande compilatie blikken we terug op één jaar Behoud Dorpsgezicht Moordrecht.

Disclaimer: Deze videoclip is zorgvuldig samengesteld op basis van fragmenten uit verschillende online vergaderingen van raad en Plancommissie Ruimte van gemeente Zuidplas. We hebben per onderwerp (informatievoorziening/Wob, Nota van Uitgangspunten, gestapelde bouw in Zuidplas, alternatief plan, participatie, en rijksbeschermd gezicht) de fragmenten bij elkaar gezet met zoveel mogelijk behoud van de oorspronkelijke context. Daar waar we iets van de context hebben afgeweken wordt dit hieronder toegelicht. Per fragment wordt de bron (persoon, datum) opgesomd.

Mochten er onjuistheden, onduidelijkheden, vragen of opmerkingen zijn, dan horen we het graag via ons contactformulier.

Bron fragmenten:

00:05 Pien Meppelink (CDA), 1 december 2021
00:12 Jan Hordijk (wethouder), 1 december 2021
00:14 Martin Damen (PvdA/GL), 7 juli 2021
00:18 Pien Meppelink (CDA), 1 december 2021
00:23 Jan Hordijk (wethouder), 1 december 2021
00:27 Jan Hordijk (wethouder), 22 juni 2021 [opm 1.]
00:34 Jan Hordijk (wethouder), 16 december 2020.
00:38 Ron de Haas (directeur Mozaïek Wonen), 1 december 2021
00:46 Frans Klovert (D’66), 1 december 2021
00:50 Jan Hordijk (wethouder), 16 december 2020
00:56 Jos Wiegman (VVD), 12 oktober 2021 [opm 2.]
01:04 Jan Hordijk (VVD), 16 december 2020
01:08 Jan Hordijk (VVD), 1 december 2021
01:12 Frans Klovert (D’66), 1 december 2021
01:15 Ron de Haas (directeur Mozaïek Wonen), 1 december 2021
01:18 Serena Rodenburg (SP), 1 december 2021
01:21 Pien Meppelink (CDA), 13 april 2021
01:29 Mirko Buining (adviseur), 13 april 2021
01:31 Jan Hordijk (VVD), 1 december 2021
01:37 Jan Hordijk (VVD), 16 december 2020
01:50 Peter Molenaar (CU/SGP), 12 oktober 2021
01:57 Jos Wiegman (VVD), 12 oktober 2021
02:02 Peter Molenaar (CU/SGP), 12 oktober 2021
02:08 Marc Claveaux (D’66), 22 juni 2021
02:17 Jan Hordijk (wethouder), 7 juli 2021
02:24 Serena Rodenburg (SP), 7 juli 2021
02:27 Martin Damen (PvdA/GL), 7 juli 2021
02:34 Serena Rodenburg (SP), 7 juli 2021
02:39 Pien Meppelink (CDA), 7 juli 2021
02:48 Ferry van Wijnen (VVD), juli 2021
02:54 Ron de Haas (directeur Mozaïek Wonen), 1 december 2021
02:55 Martin Damen (PvdA/GL), 7 juli 2021
03:00 Ferry van Wijnen (VVD), 7 juli 2021
03:07 Jan Hordijk (wethouder), 16 december 2020.
03:13 Pien Meppelink (CDA), 1 december 2021
03:24 Martin Damen (PvdA/GL), 7 juli 2021
03:36 Pien Meppelink (CDA), 1 december 2021
03:50 Jan Hordijk (wethouder), 1 december 2021
03:57 Pien Meppelink (CDA), 1 december 2021
04:02 Jan Hordijk (wethouder), 16 december 2020
04:08 Frans Klovert (D’66), 1 december 2021
04:13 Ron de Haas (directeur Mozaïek Wonen), 1 december 2021
04:23 Peter Molenaar (CU/SGP), 12 oktober 2021
04:36 Han Weber (burgemeester), 1 december 2021

[opm. 1] 00:27 Jan Hordijk (wethouder), 22 juni 2021
Hordijk spreekt deze zinsnede uit in een iets andere context: Mozaïek Wonen heeft geen zin om ons alternatief plan te beoordelen. Maar dit fragment zou in de hele compilatie herhaald kunnen worden. Tijdens de behandeling van ons bezwaar op het WOB-besluit in de bezwaarschriftencommissie bleek dat Mozaïek ook absoluut geen zin heeft om informatie met ons te delen. En vorige week bleek weer dat Mozaïek en gemeente geen tijd en zin hebben om ons alternatief plan een eerlijke kans te geven.

[opm. 2] 00:56 Jos Wiegman (VVD), 12 oktober 2021
Wiegman spreekt deze zinsnede uit tijdens de plancommissie Ruimte in een debat over gestapelde bouw in Zuidplas.

[opm. 3] 02:32 Maar die eerlijke kans krijgen we helaas niet…
Tijdens een gesprek in juni 2021 versprak de projectleider gemeente Zuidplas zich: “Wij zullen u precies vertellen waarom uw plan niet voldoet aan de Nota van Uitgangspunten”.
Het plan was toen volgende projectleider nog niet beoordeeld door de stedenbouwkundige. Oftewel: met vooringenomenheid is ons alternatief plan beoordeeld, en ons plan heeft geen eerlijke kans gekregen.

[opm. 4] 03:04 Als de raad niet bij de NvU blijft, wordt er weer gedreigd.
We kiezen hier bewust voor de zinsnede ‘wordt er weer gedreigd’. Mozaïek Wonen dreigt met een conflict als de anterieure overeenkomst niet wordt nagekomen. Wethouder vertelt dat Mozaïek Wonen de stekker eruit trekt als de raad in december 2020 niet met de Nota van Uitgangspunten instemt. Als de 6e en 7e bouwlaag niet wordt geaccepteerd dan zal Mozaïek eerst maar eens slopen en later wel verder zien. En als de raad terugkomt op de Nota van Uitgangspunten ‘dan zal er waarschijnlijk wel iets gebeuren.’. Durf daar als raadslid maar eens tegenin te gaan.

[opm. 5] 03:12 Gemeente noemt de participatie zelfs ‘excellent’…
In een gesprek in juni 2021 met de projectleider van gemeente Zuidplas benoemde hij dat onder zijn projectleiding zelfs ‘excellent’ is uitgevoerd, en dat inwoners van Moordrecht het plan goed hebben ontvangen. Tijdens de informatieavond van 1 november 2021 georganiseerd door de belangenvereniging Jaren ’50 wijk Moordrecht bleek echter dat er geen draagvlak voor het plan van Mozaïek Wonen is.

laat een reactie achter