Een woontoren van zeven bouwlagen stuitte de afgelopen maanden tot groot verzet onder de omwonenden van de Jaren ’50 wijk in Moordrecht. Tot en met 2018 treffen we in de plannen rankere woontorens van maximaal vijf bouwlagen aan. Wanneer en waarom is besloten om vijf bouwlagen te verhogen naar zeven bouwlagen?

Het college van gemeente Zuidplas heeft besloten om een groot aantal documenten over de Jaren ’50 wijk openbaar te maken. Tussen deze documenten zitten ook een groot aantal concepten van eerdere plannen welke teruggaan tot 2011.

In het begin is geëxperimenteerd met andere verkavelingsvormen en stratenpatronen voor de Jaren ’50 wijk, maar om de kosten te beperken -verleggen van riolering in de polder is duur- werd vastgehouden aan het huidige stratenpatroon. Sinds 2018 heeft het plan een structuur die vergelijkbaar is met de plancontouren in de nota van uitganspunten van eind 2020. Echter, op één fundamenteel punt wijkt het plan van 2018 af van het plan van eind 2020: vijf bouwlagen zijn ineens verhoogd naar zeven bouwlagen.

Tot en met 2018 kwam in het plan voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht een woontoren langs het Drost IJsermanpark van grotendeels 3 tot maximaal 5 bouwlagen voor.

Wanneer en waarom werden vijf bouwlagen ineens verhoogd naar zeven bouwlagen? De zes extra woningen waren niet noodzakelijk om aan het uitgangspunt ‘minimaal hetzelfde aantal woningen terugbouwen’ te voldoen. Was zeven bouwlagen het startbod in de onderhandeling met de raad om 5(!) woontorens van vijf bouwlagen geaccepteerd te krijgen? En dat allemaal op minder dan 150 meter van het rijksbeschermde dorpsgezicht van Moordrecht.

Door raadsleden te weigeren op de bewonersavonden, en onvolledig en onjuist te informeren in de aanloop naar de besluitvorming is zeven bouwlagen toch geaccepteerd door de gemeenteraad. Inwoners van Moordrecht waren niet tot nauwelijks geïnformeerd over deze plannen. Wij vernemen steeds meer dat inwoners van Moordrecht die eerder niet van de plannen wisten, en daar nu wel van de weten, daar toch iets van vinden.

Wij hopen dat door de aangenomen motie van de gemeenteraad er bij de verdere uitwerking van het bestemmingsplan beter rekening wordt gehouden met het rijksbeschermde dorpsgezicht, en het woongenot en dorpsgevoel van alle inwoners van Moordrecht.

laat een reactie achter