Er is nog niks definitief beslist! Met het ontwerpbestemmingsplan ‘Jaren ‘50 buurt wil gemeente Zuidplas de weg vrijmaken voor veel meer hoogbouw in Moordrecht. Iedereen mag op dit ontwerp zijn reactie (zienswijze) indienen, en gemeente Zuidplas moet uw reactie meewegen in het definitieve besluit.

U bent dus aan zet!

Wilt u het dorpse landelijke karakter van Moordrecht behouden? Laat dan nú van u horen!  

Er zijn veel alternatieven mogelijk zonder hoogbouw.

Vul de flyer in en stuur deze ondertekend naar gemeente Zuidplas: Postbus 100, 2900AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

Of stuur een foto/scan van de ingevulde ondertekende flyer naar Whatsapp 06-49098216 of email contact@behouddorpsgezichtmoordrecht.nl. Dan zorgen dat uw reactie bij gemeente Zuidplas terecht komt.

Onderstaande tekst ontleent aan https://belangenvereniging.j50wm.nl/actueel/ontwerpbestemmingsplan-50-er-jaren-buurt/

Veel hoogbouw, tenkoste van het dorpse landelijke karakter

De Jaren ’50 wijk ligt tegen de historische dorpskern en het beschermde gezicht aan. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de weg vrij voor heel veel meer hoogbouw, ten koste van het dorpse landelijk karakter van Moordrecht. De hoogbouw zal een grote schaduwwerking hebben op de wijk en haar omgeving, en het aanzicht van het dorp wegnemen. Wij vrezen danook voor het woongenot en dorpsgevoel van Moordrecht. Als er op deze plek tegen de historische kern zo hoog gebouwd kan worden, dan schept dit ruimte (precedent) om in de nabije toekomst ook op andere plekken in Moordrecht hoger dan 6 bouwlagen te bouwen. Wilt u straks 6 of 7 hoog voor uw voordeur?

Huidige situatie en impressie van de nieuwe situatie met in rood de nieuwe bebouwing

Vier appartementencomplexen van 4/5 bouwlagen langs het kanaal van de Koning Julianastraat en één appartementencomplex van 6/4 bouwlagen op 15 meter uit de rand van het rijksbeschermde gezicht in Moordrecht.

Maar liefst zes bouwlagen hoog langs het rijksbeschermde park

Op 15 meter uit de rand van het rijksbeschermde Drost IJserman-park wordt een appartementencomplex van tot wel 6 bouwlagen hoog gerealiseerd. Deze bouwhoogte is nog nooit vertoond in Moordrecht, en nog nooit is in Nederland zo dicht langs de rand van een rijksbeschermd dorpgezicht zo hoog gebouwd in een dorp als Moordrecht. Deze hoogbouw zal een forse schaduw op het rijksbeschermde park werpen. Wij vrezen daarmee dat de flora en fauna ernstig wordt aangetast en het aanzicht van het park verloederd. De beschermde bomen in het park worden gerooid voor de renovatie van de riolering, of de flora sterft nadien als gevolg van de schaduwwerking van de hoogbouw.

Appartementencomplex van tot 6 bouwlagen hoog op 15 meter uit de rand van het rijksbeschermde gezicht van Moordrecht.

laat een reactie achter