Alternatiefplan v0.3

Geïnspireerd door de Herontwikkeling Meester Lohmanstraat in het centrum van Barendrecht, ontwikkelden wij in een paar dagen tijd een nieuw alternatief plan. Samengevat aansluitend bij huidige structuur en hoogte bebouwing: maximaal 4 bouwlagen langs Schielandstraat, Graaf Willemstraat en Oost Waalstraat. 184 woningen, waarvan 46 eengezinswoningen. 27 benenden-bovenwoningen en 111 appartementen, waarvan 28 grondgebonden appartementen. 294 parkeerplaatsen (parkeernorm 1,6), waarvan 200 in parkeerhofjes en -kofffers en 94 in de straten veel…

Lees meer

Alternatieve nota van uitgangspunten Jaren ’50 wijk Moordrecht

Onderstaande tekst beschrijft de nota van uitgangspunten welke hoort bij ons alternatief plan voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht. De tekst is gebaseerd op de nota van uitgangspunten 50-er jaren buurt van gemeente Zuidplas. De afbeeldingen en plattegronden zijn bijgewerkt naar het alternatief plan. In de tekst kunnen de wijzigingen worden gemarkeerd: geel zijn toevoegde zinsneden, doorgehaald zijn geschrapte zinsneden. Met onderstaande button kan het markeren van de wijzigingen in…

Lees meer

Overeenkomsten en verschillen plan Mozaïek vs. alternatief plan

Ons eerste alternatief plan voor de Jaren ’50 wijk in Moordrecht was totaal anders dan het plan van Mozaïek Wonen. Deze ‘planshock‘ was nodig om mensen te verbazen, motiveren, en stimuleren om na te denken over wat zij belangrijk vinden voor het woongenot en dorpsgevoel van Moordrecht. Ons tweede alternatief plan is gebaseerd op het plan van Mozaïek Wonen met daarin de wensen en verbetersuggesties doorgevoerd vanuit de feedback van…

Lees meer

Bouwkosten plan Mozaïek Wonen vs. alternatief plan

In deze analyse richten we ons op de bouwkosten van het plan van Mozaïek Wonen versus de bouwkosten van ons alternatief plan. In beide plannen komen hetzelfde aantal (46) en vergelijkbare grondgebonden eengezinswoningen voor. De bouwkosten van de eengezinswoningen worden in deze analyse niet meegenomen, omdat deze tegen elkaar weg te strepen zijn. We beperken ons dus tot een vergelijking van de bouwkosten van de appartementencomplexen en beneden-bovenwoningen in beide…

Lees meer

Effect van minder bouwlagen op publieke ruimte voor andere functies

Lagere, en gespreide bouw heeft in een plangebied vaak als gevolg dat er minder ruimte is voor parkeren, groen en speelplekken. Is dat ook het geval in ons alternatief https://behouddorpsgezichtmoordrecht.nl/analyse/alternatief-plan-versie-0-2/plan? We onderzoeken de volgende vraag: Neemt door lagere en gespreide bouw de publieke ruimte voor andere functies af in ons alternatief plan? Grondtransacties We berekenen de grondtransacties tussen gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen op basis van de percelen uit de…

Lees meer

Alternatief plan versie 0.2

Op basis van wensen en verbetersuggesties van bewoners, omwonenden, Mozaïek Wonen, en (stedenbouwkundige van de) gemeente Zuidplas hebben wij een nieuw alternatief plan opgesteld, ofwel versie 0.2. Bijna alle wensen hebben we kunnen opnemen in het nieuwe alternatief. Zo kunnen we een beter plan voor alle belanghebbenden realiseren. Leeswijzer “Teksten met deze opmaak zijn overgenomen uit de Nota van Uitgangspunten 50-jaren buurt van gemeente Zuidplas” Een herkenbare structuur Als basis…

Lees meer

Opgehaalde wensen en verbetersuggesties

Door een totaal ander alternatief tegenover het plan van Mozaïek Wonen te zetten, kon input verzameld worden van diverse belanghebbenden wat zij belangrijk vinden in het plan. De eerste versie van onze alternatieve plan is, ook in vergelijking tot het plan van Mozaïek Wonen, in de maanden juli en augustus besproken met bewoners, omwonenden, Mozaïek Wonen en (de stedenbouwkundige van) gemeente Zuidplas. Dit heeft geleid tot de volgende lijst met…

Lees meer

Alternatief plan Jaren ’50 wijk Moordrecht

Doel Ons doel is om een alternatief plan voor de Jaren ’50 wijk te maken. We willen laten zien dat er alternatieven zijn voor hoogbouw, waarbij toch wordt voldaan aan de volgende uitgangspunten: Minimaal 184 woningen, waarvan tenminste 46 eengezinswoningen en een groot deel levensloopbestendig. Oppervlakte van eengezinswoningen 90-95m2 en appartementen 70-75m2. Minimaal parkeernorm 1,6, dus > 294 parkeerplekken bij 184 woningen. Kleinere tuinen voor meer ‘gegarandeerd’ groen. Structuur wegen…

Lees meer

Bouwen langs een rijksbeschermd dorpsgezicht in Nederland

Doel Het plan voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht omvat de sloop van drie bestaande woontorens van 5 bouwlagen, en het bouwen van 5 nieuwe woontorens: vier van 4-5 bouwlagen en één van 4-7 bouwlagen. We analyseren in welke Nederlands dorpen in Nederland sinds 2000 op de rand van een rijksbeschermd dorpsgezicht een gebouw met 5 bouwlagen of meer is gebouwd. Resultaat Nergens in Nederland zijn de afgelopen 20 jaar…

Lees meer

Schaduwanalyse woontoren 7 bouwlagen

Doel Bepalen van schaduwgebieden van de woontoren van 7 bouwlagen en het aangrenzende woonblok van 4 bouwlagen op de omgeving (woningen, terrein). Resultaat Schaduwgebieden van de woontoren op de omgeving voor 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober zijn bepaald. Interactieve tool beschikbaar voor het berekenen van het schaduwgebied op een bepaalde datum en tijd. Aanpak Aanleiding voor deze analyse zijn de beperkte schaduwgebieden van de woontoren op de omgeving…

Lees meer