Doel

Ons doel is om een alternatief plan voor de Jaren ’50 wijk te maken. We willen laten zien dat er alternatieven zijn voor hoogbouw, waarbij toch wordt voldaan aan de volgende uitgangspunten:

 • Minimaal 184 woningen, waarvan tenminste 46 eengezinswoningen en een groot deel levensloopbestendig.
 • Oppervlakte van eengezinswoningen 90-95m2 en appartementen 70-75m2.
 • Minimaal parkeernorm 1,6, dus > 294 parkeerplekken bij 184 woningen.
 • Kleinere tuinen voor meer ‘gegarandeerd’ groen.
 • Structuur wegen en verkaveling blijft gelijk.
 • Hoge trafo (Koningin Julianastraat 59) blijft staan.
 • Maximaal 4 bouwlagen.

De uitgangspunten voor het aantal en oppervlakte van de woningen, en de parkeernorm volgen uit de Nota van Uitgangspunten van gemeente Zuidplas.

Resultaat

Na wat puzzelen, schuiven en goed ons best doen hebben we het resultaat voor een alternatief plan:

 • 189 woningen: 80 levensloopbestendige appartementen, 63 galerijwoningen, 46 eengezinswoningen
 • 329 parkeerplaatsen (parkeernorm 1,74)
 • Ruim 5200m2 openbaar groen
 • MAXIMALE HOOGTE: 3 BOUWLAGEN + KAP

Perspectieftekeningen

Plattegrond

Interactieve 3D visualisatie

Bekijk ons alternatief plan in een interactieve 3D viewer.

Samenvatting

In ons alternatief plan voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht worden 175 woningen vervangen door 189 woningen. In dit sociale nieuwbouwproject worden huurwoningen voor diverse doelgroepen gerealiseerd: van galerijwoningen voor starters en eengezinswoningen voor jonge gezinnen tot levensloopbestendige appartementen voor senioren.

In de wijk komt veel ruimte voor spelen op straat en veel openbaar groen. Een groene brede ‘promenade’ loopt midden door de wijk en verbindt het noorden en zuiden van de wijk. In het midden van de wijk komen twee complexen met levensloopbestendige appartementen met daaromheen veel openbaar groen. Door de groene zones aan te kleden met boulesbaan, schaaktafels, bankjes, en sport- en speelvoorzieningen ontstaat een centrale ontmoetingsplek voor jong en oud.

Kenmerkend aan de jaren ’50 wijk zijn de rode dakpankappen waar gierzwaluwen en vleermuizen zich tussen nestelen. Door maximaal 3 bouwlagen hoog te bouwen wordt aangesloten bij de huidige uitstraling van de wijk, het rijksbeschermde dorpsgezicht rond het Drost IJsermanpark en de Waal, en het algemene dorpse karakter van Moordrecht.

Woningen

In totaal worden in ons alternatief plan 189 woningen gerealiseerd.

46 eengezinswoningen

De grondvlakgeometrie van 5 meter breed en 8,5 meter diep van de eengezinswoningen is gebaseerd op de eengezinswoningen in het stedebouwkundig plan van Mozaïek Wonen. De eengezinswoningen bestaan uit 2 bouwlagen + kap en zijn 90 tot 100 m2 groot. In ons alternatief plan hebben de woningen een ‘Delftse stoep’ van 1,5 meter diep als voortuin en een knusse achtertuin van 7 meter diep met een compacte berging (2×2,5m).  Achter deze tuinen ligt een groenstrook met middelgrote bomen voor meer privacy en gegarandeerd een groene omgeving.

63 galerijwoningen

De grondvlakgeometrie van 6,5 meter breed en 12,5 meter diep is gebaseerd op de galerijwoningen in het nieuwbouwproject Stationspark in de wijk Triangel van Waddinxveen. In ons alternatief plan zijn de appartementen 75m2 groot en hebben drie kamers. De woningen zijn ideaal voor starters en jonge gezinnen, bereikbaar via een trap en hebben een eigen kleine (fietsen)berging (2,8×1,75m). De woningen op de begane grond hebben een kleine tuin (6,5×4,2) en de woningen op de verdiepingen krijgen een Frans balkon.

80 levensloopbestendige appartementen

In het plan worden in totaal 80 levensloopbestendige appartementen gerealiseerd: 64 woningen van 66 tot 72m2 groot en 16 woningen van 82m2.

64 appartementen aan de Koningin Julianastraat en Graaf Willemstraat.

De grondvlakgeometrie van 27,5 meter breed en 20 meter diep van deze vier complexen is gebaseerd op het sociale nieuwbouwproject Futenlaan in Vinkenveen. In ons alternatief plan bevatten de vier appartementencomplexen aan Koningin Julianastraat en Graaf Willemstraat in totaal 64 levensloopbestendige appartementen. Elk complex is voorzien van lift, scootmobielberging en bestaat uit 16 woningen: 15 driekamerwoningen van 72m2 en 1 tweekamerwoning van 66m2. De woningen op de begane grond hebben een kleine tuin (2x3m) en de woningen op de verdieping een ruim balkon (2x3m). Rondom de complexen is veel ruimte voor een gemeenschappelijke tuin en openbaar groen met bomen voor privacy.

16 appartementen aan de Drost IJsermansingel

De grondvlakgeometrie, een L-vorm van 35 meter breed en 12 tot 25 meter diep, van dit complex is gebaseerd op De Weverij in Moordrecht. In ons alternatief plan is het complex voorzien van lift en scootmobielberging en bestaat uit 16 driekamerwoningen van 82 m2. De woningen op de begane grond hebben een ommuurd tuintje (5x3m), en de woningen op de verdiepingen hebben een ruim balkon (4x3m). De woningen aan de zuidoost kant kijken uit over het prachtige rijksbeschermde dorpsgezicht met het Drost IJsermanpark en de Waal.

Openbaar groen

In het plangebied wordt ruim 5200m2 aan openbaar groen gerealiseerd. Vooral rond de levensloopbestendige appartementencomplexen aan de Graaf Willemstraat is veel ruimte in de gemeenschappelijke tuinen voor bankjes, schaaktafels en boulesbanen.

Ontmoeten, spelen, recreëren in de groene zones rond de appartementencomplexen aan de Graaf Willemstraat.

Tussen de eengezinswoningen en galerijwoningen worden groenstroken aangebracht waarmee door bomen extra privacy voor bewoners gecreëerd wordt. Deze groenstroken worden voorzien van bankjes om elkaar te ontmoeten, enkele sport- en speelvoorzieningen en van gemeenschappelijke (moes)tuinvakken. Langs de galerijwoningen en eengezinswoningen op de hoek van de straten zijn de groenstroken breder waardoor ruimte is voor een aantal sport- en speelvoorzieningen.

Wegen en verkeer

Het wegenpatroon is gebaseerd op de huidige wegen waarbij de exacte maatvoering is overgenomen uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Op basis van dit wegentemplate is het plangebied gevuld met woningen, parkeervakken en -koffers, en openbaar groen. Het wegentemplate is aangevuld met de percelen uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de panden uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van omwonenden in het plangebied.

De voetpaden zijn tenminste 1,5 meter breed en op de hoek van de straat vaak breder (>3m) om goed zicht te geven op aankomend verkeer. Een groene promenade verbindt de wijk van noord naar zuid. Zo hoeven voetgangers niet over de parkeerkoffers of via de buitenrand van de wijk te lopen. Het voetpad van de promenade is breed genoeg dat kinderen kunnen buitenspelen en voetgangers kunnen passeren.

Voldoende ruimte voor kinderen om autovrij op straat buiten te kunnen spelen.

Parkeren

In het plangebied worden 329 parkeerplekken gerealiseerd wat bij 189 woningen neerkomt op een parkeernorm van 1,74. We hanteren de CROW-richtlijn voor de lengte (5 meter) en breedte (2,5 meter) van een parkeervak. De rijbaan in de parkeerkoffers heeft conform de CROW-richtlijn een minimale breedte van 6 meter.

De eengezinswoningen en galerijwoningen kunnen voor de deur haaks parkeren. De eengezinswoningen aan de Sluislaan kunnen ook achter de woning parkeren. Op de hoek van Sluislaan en Koningin Julianastraat wordt een parkeerkoffer gerealiseerd. Zo wordt extra parkeergelegenheid gecreëerd rond de Smidse en het winkelgebied. Ook bij de appartementencomplexen worden een aantal parkeerkoffers gerealiseerd.

Energie en klimaat

De woningen worden allemaal gasloos. Door zowel rodedakpankap voor de gierzwaluwen en vleermuizen, als plat dak voor het vanaf-de-straat-zichtloos plaatsen van zonnepanelen, ontstaat een authentiek jaren ’50 straatbeeld welke is voorbereid op de toekomstige eisen aan duurzaamheid en energie. Door zo’n 1500 zonnepanelen op de platte daken van de appartementencomplexen en galerijwoningen te plaatsen voorziet de wijk in eigen stroom voor bijna de helft van de woningen1.

1)Uitgangspunt: 1500 zonnepanelen leveren jaarlijks zo’n 435000 kWh op, gemiddeld stroomverbruik per woning 5000-5500 kWh bij gasloos koken en stoken = 79 tot 87 woningen

Keuzes, aandachtspunten en overwegingen

We lichten een aantal keuzes, aandachtspunten en overwegingen voor ons alternatief plan toe.

Keuzes

Voor ons alternatief plan hebben we de volgende keuzes gemaakt.

Referentiewoningen

We hebben er voor gekozen om de galerijwoningen en levensloopbestendige appartementen te baseren op bestaande nieuwbouwprojecten voor sociale huur in de dorpen Waddinxveen, Vinkeveen en Moordrecht. Van deze referentiewoningen hebben we de grondvlakgeometrie ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Stationspark in Waddinxveen

In ons alternatief plan plaatsen we 63 galerijwoningen gebaseerd op het nieuwbouwproject Stationspark in de wijk Triangel van Waddinxveen. De appartementen zijn 75m2 groot en hebben drie kamers. De woningen zijn ideaal voor starters en jonge gezinnen, bereikbaar via een trap.

Futenlaan in Vinkeveen

In ons alternatief hebben we 4 appartementencomplexen opgenomen gebaseerd op het project Futenlaan in Vinkeveen. Dit nieuwbouwplan omvat de bouw van 16 levensbestendige woningen voor sociale huur. Het gebouw is drie woonlagen hoog en voorzien van een lift. Op de begane grond van het gebouw komt naast de entree een bergingencomplex met ook ruimte voor scootmobielen.

De Weverij in Moordrecht

Op hoek van de Oost Waalstraat en Drost IJsermansingel plaatsen we een appartementencomplex vergelijkbaar met De Weverij aan de Stevenstraat in Moordrecht. Dit complex is 3 bouwlagen hoog en bevat 16 ruime levensloopbestendige appartementen van 82 m2, bestemd voor sociale huur. Er is een lift en scootmobielingang en -berging.

Looproute van noord naar zuid

Wij hebben gekozen voor een looproute van noord naar zuid. We zien nu veel mensen tussen de woningen doorsluipen, en deze wijk verdient een mooie ‘promenade’ die de wijk verbindt. Zo hoeven mensen niet om de wijk of over de parkeerkoffers te slenteren wat de looproute verkort en verkeersveiligheid verbetert. Deze promenade neemt een ruimte in beslag vergelijkbaar met 3 eengezinswoningen of 3 maal 3 galerijwoningen.

Platte daken tussen kap voor zonnepanelen

Wij hebben gekozen voor appartementencomplexen en galerijwoningen van 3 bouwlagen met een kap van ca. 2 meter hoog. De gebouwen worden dan totaal 11 meter hoog. We hebben daarbij een marge genomen om de eerste meter van de kap een goede ventilatie en dakisolatie te realiseren, en de tweede meter als muur om het platte dak waardoor het mogelijk is om zichtloos-vanaf-de-straat zonnepanelen te plaatsen. Het is aan een architect om de uiteindelijke vormgeving van de gebouwen en de dakpankappen vorm te geven.

Aandachtspunten

Voor ons alternatief plan willen we volgende aandachtspunten benoemen.

De breedte van de wegen in het plangebied

We zijn uitgegaan van het huidige stratenpatroon, waarbij de rijbaan van de Schielandstraat 5 meter breed is, en de rijbaan van de Graaf Willemstraat 4,5 meter breed is. Om aan weerzijden haaks te kunnen parkeren is volgens de CROW-richtlijn 6 meter breedte van de rijbaan tussen de parkeerstroken nodig. Dit betekent dat de wegen verbreed moeten worden. De Schielandstraat kan in zuidelijke richting verbreed worden wat betekent dat er 1 meter groenstrook rond de appartementencomplexen wordt weggenomen (=totaal 80m2). De Graaf Willemstraat kan eveneens in zuidelijke richting verbreed worden waarbij 1,5 meter van de groenstrook (deze wordt ca. 90m2 kleiner en wordt dan 2 meter breed). Dus totaal wordt dan ongeveer 170m2 groen opgeofferd voor ruimere rijbanen, waarbij totaal nog ruim 5000m2 openbaar groen overblijft.

Positie van de deuren, ramen en balkons

Wij hebben de grondvlakgeometrie van de gebouwen in ons alternatief plan gebaseerd op een aantal referentiewoningen in de dorpen Waddinxveen, Vinkeveen en Moordrecht. Dit vooral ten behoeve een realistische grondvlakgeometrie in relatie tot het aantal woningen. We hebben de complexen generiek voor alle woningtypen als object opgenomen in onze 3D visualisatie. Om enig gevoel voor hoogte mee te geven hebben we als alternatief voor witte gebouwblokken de gebouwen gedecoreerd met deuren, ramen en balkons.

De plaatsing van deuren, ramen en balkons kan zeker verbeterd worden. In ons plan kijken balkons bijvoorbeeld uit op de tuinen van eengezinswoningen, zijn sommige balkon op het noorden geplaatst, hebben de galerijwoningen een Frans balkon terwijl er ook ruimte is voor een inpandig balkon (loggia) etc. Het is aan een architect om de uiteindelijke vormgeving van de gebouwen met deuren, ramen, balkon, en de dakpankappen vorm te geven.

Overwegingen

Voor ons alternatief plan willen we volgende overwegingen meegeven.

Optimaliseer de inrichting/plaatsing van de parkeerkoffers.

Er zijn nog flink wat optimalisaties en alternatieven mogelijk voor de parkeerkoffers.

 1. De ingang naar de parkeerkoffer tussen de woningen aan de Sluislaan en de galerijwoningen aan de Schielandstraat kan in westelijke richting verlegd worden en komt uit bij de parkeerkoffer ter hoogte van Sluislaan-Koningin Julianastraat. De looproute kan in het verlengde doorgaan, de appartementencomplexen schuiven iets naar elkaar toe; er kunnen mogelijk 1-2 extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd.
 2. Het haaks parkeren langs de Sluislaan wordt verplaatst naar de parkeerkoffer achter de eengezinswoningen aan de Sluislaan. De eengezinswoningen worden naar voren geplaatst en krijgen dezelfde gevellijn als in de huidige situatie.
 3. De haakse parkeerplaatsen langs de Koning Julianastraat op de hoek bij de Graaf Willemstraat kunnen worden toegevoegd aan de parkeerkoffer op de hoek van de Graaf Willemstraat en Koning Julianastraat. Door de ingang van de parkeerkoffer te verleggen naar de Koning Julianastraat en indeling iets aan te passen verliezen we nauwelijks parkeerplaatsen.
 4. De parkeerkoffer tussen het oostelijk appartementencomplex aan de Graaf Willemstraat en de huidige woningen aan de Drost IJsermansingel kan verbreed/vergroot worden door ook parkeervakken achter de huidige woningen te plaatsen. Dit levert 8 tot 10 extra parkeerplaatsen op ten koste van 250m2 openbaar groen.

Creëer een leuke speeltuin

Offer 3 galerijwoningen op, bijvoorbeeld één kolom van 3 galerijwoningen aan de Schielandstraat op de hoek bij de woningen aan de Vlietstraat en creëer in plaats van 125m2 aanvullend openbaar groen een ruime speeltuin met voldoende ruimte voor een speelhuisje met schommel en glijbaan, klimrek en wipkip.

Schuif nog eens wat met de indeling van de ruimte

Voor ons alternatief plan hebben we verschillende indelingen van de ruimte op basis van het wegentemplate geprobeerd. Na elke indeling kwamen we dichter bij onze uitgangspunten.

In de laatste indeling (zie hieronder) zitten we al op 192 woningen (80 levensloopbestendige appartementen, 66 galerijwoningen, 46 eengezinswoningen), 329 parkeerplaatsen (parkeernorm 1,7) en 5400(!) m2 openbaar groen en wederom maximaal 3 bouwlagen hoog. Kortom: schuif wat met de indeling en wees creatief. Realiseer meer woningen, meer parkeerplaatsen en groen zonder hoogbouw!

laat een reactie achter