Op basis van wensen en verbetersuggesties van bewoners, omwonenden, Mozaïek Wonen, en (stedenbouwkundige van de) gemeente Zuidplas hebben wij een nieuw alternatief plan opgesteld, ofwel versie 0.2. Bijna alle wensen hebben we kunnen opnemen in het nieuwe alternatief. Zo kunnen we een beter plan voor alle belanghebbenden realiseren.

Leeswijzer

“Teksten met deze opmaak zijn overgenomen uit de Nota van Uitgangspunten 50-jaren buurt van gemeente Zuidplas”

Een herkenbare structuur

Als basis is de structuur en samenhang van het oorspronkelijke plan van Mozaïek Wonen genomen. Om tegemoet te komen aan wensen en verbetersuggesties van belanghebbenden is de structuur op onder meer de volgende punten verbeterd:

  1. Beneden-bovenwoningen zijn van de Smidse af geplaatst om de geluidsbelasting op de gevels te reduceren;
  2. De tuinen en balkons van de beneden-bovenwoningen en eengezinswoningen zijn (bijna) allemaal georiënteerd naar het westen, zuiden of oosten. Daarvoor zijn de eengezinswoningen aan de Oost Waalstraat een kwartslag gedraaid;
  3. Langs de Koning Julianastraat staan vier appartementencomplex van elke 4/3 bouwlagen hoog, om zicht vanaf de West Ringdijk op de historische dorpskern te behouden, en om de geluidsbelasting op de gevels van de Smidse te reduceren;
  4. Door eveneens een appartementencomplex van 4/3 bouwlagen op de hoek bij het Drost IJsermanpark en De Waal te plaatsen, wordt het rijksbeschermde dorpsgezicht niet aangetast door het dominante karakter van hoogbouw.
Structuur en samenhang van het alternatief plan v0.2 (links) zijn grotendeels gebaseerd op het stedenbouwkundig plan van Mozaïek Wonen (rechts).

In het plan is de maximale bouwhoogte vier lagen. De hogere bebouwing is op dezelfde plekken geplaatst als in het plan van Mozaïek Wonen. Achter de appartementencomplexen worden parkeerkoffers geplaatst voor lucht en ruimte.

De eengezinswoningen en iets hogere beneden-bovenwoningen wisselen elkaar om-en-om af. Vanaf de hoek van Sluislaan en Koningin Julianastraat richting de Waal ontstaat zo een golvende beweging in het dwarsprofiel. Dit geeft de wijk een herkenbare structuur en past bij het karakter van het dijkdorp Moordrecht.

De golvende beweging in bouwhoogte geeft de wijk een herkenbare structuur en past bij het karakter van het dijkdorp Moordrecht.

De structuur herinnert aan de strijd en het samenleven met het water van de Hollandse IJssel, en het ontstaan van de Waal 600 jaar geleden als gevolg van de Sint Elisabethsvloed.

“De nacht van 18 november 1421: een woeste storm breekt de dijken en veroorzaakt een van de ergste overstromingen uit de vaderlandse geschiedenis: de Sint Elisabethsvloed. Mensen stierven, dorpen verdronken, de Waal werd gevormd.”

Gebaseerd op een citaat van de website 600 jaar Elisabethsvloed

Woningen

In het plan worden 186 woningen gerealiseerd, 2 woningen meer dan in het plan van Mozaïek Wonen. Met levensloopbestendige appartementen, benedenbovenwoningen en rijwoningen voor starters, kleine en grote gezinnen worden voor alle doelgroepen gebouwd.

Levensloopbestendig wonen

In wijk bieden de appartementencomplexen ruimte voor maar liefst 100 levensloopbestendige woningen. De appartementencomplexen hebben een lift, scootmobielberging en een ruime centrale gemeenschappelijke tuin. Elk appartement op de verdieping heeft een ruim balkon, op de begane grond een klein ommuurd terras.

Elk appartementencomplex aan de Koningin Julianastraat heeft 20 woningen: een tweekamerwoning en 19 driekamerwoningen van circa 66 tot 77 vierkante meter.  Het ontwerp is gebaseerd op het project Futenlaan in Vinkeveen, echter uitgebreid met vier extra appartementen op een vierde bouwlaag.

Artist impression van levensloopbestendige appartementen aan de Koningin Julianlaan, en hun ligging in het plangebied (rechts, blauwe contouren)

Het appartementencomplex aan de Drost IJsermansingel heeft 20 ruime driekamer woningen van 82 vierkante meter. Het ontwerp is gebaseerd op het levensloopbestendige appartementencomplex aan de Stevenstraat in Moordrecht, echter wederom uitgebreid met vier extra appartementen op een vierde bouwlaag.

Artist impression van levensloopbestendige appartementen aan de Drost IJsermansingel, en de ligging in het plangebied (rechts, blauwe contouren)

De centrale tuinen van de levensloopbestendige appartementencomplexen zijn, ten opzichte van het plan van Mozaïek Wonen uitgebreid met een extra strook van 6 meter gemeenschappelijke tuin aan de achterkant. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor zicht en zon tussen de appartementencomplexen en de parkeerkoffers en achterliggende woningen. De keuzes bij de architecturale invulling van de appartementencomplexen bepalen mede de indeling van de centrale tuin.

Artist impression van de architecturale invulling en indeling van centrale tuinen van de appartementencomplexen aan de Koningin Julianastraat.

De levensloopbestendigheid van de wijk is verder verbeterd door in de hele wijk goede toegankelijke routes voor langzaam verkeer op te nemen (zie Verkeer) .

Beneden-boven woningen voor starters en gezinnen

In de wijk worden 40 beneden-bovenwoningen gerealiseerd. Elke woning is verdeeld over twee etages en heeft een afgesloten berging van ongeveer 5 vierkante meter op de begane grond. De woningen zijn geïnspireerd op het project Remisehof parkstad Rotterdam.

Artist impression van de beneden-bovenwoningen (links) en hun ligging in het plangebied (rechts, blauwe contouren).

De benedenwoningen zijn ongeveer 75 vierkante meter groot en zijn met twee slaapkamers ideaal voor starters of jonge gezinnen. Elke benedenwoning heeft een tuin met deels overdekt terras van 6 meter diep op het zuiden, en een balkon van 1 meter diep over de hele lengte van de woning op het noorden.

De bovenwoningen zijn toegankelijk via de galerij aan de noordkant. De bovenwoningen zijn ongeveer 85 vierkante meter groot en zijn met drie slaapkamers ideaal voor grotere of oudere gezinnen. Elke bovenwoning heeft een ruim balkon van ongeveer 3 meter diep en 5 meter breed op het zuiden.

Artist impression van de indeling van de beneden-bovenwoningen.

Eengezinswoningen

In de wijk worden 46 eengezinswoningen gerealiseerd. Elke eengezinswoning wordt gerealiseerd op een grondvlak van 5 x 9,5 meter, wat voldoende is voor een woning met een gebruiksoppervlakte van 95 tot 100 vierkante meter en drie slaapkamers.

Artist impression van de eengezinswoningen (links), en hun ligging in het plangebied (rechts, blauwe contouren)

De eengezinswoningen hebben allemaal een Delftse stoep van 1,5 meter diep als voortuin. De eengezinswoningen aan de Sluislaan en Schielandstraat hebben een tuin van 9 meter diep op het zuiden, de eengezinswoningen aan de Oost Waalstraat zijn een kwartslag gedraaid en hebben een tuin van 7 meter diep op het oosten of westen. Door deze woningen een kwartslag te draaien heeft elke eengezinswoning een achtertuin aan zonkant.

Verkeer

Het wegenpatroon is gebaseerd op de exacte ligging van de wegen in de huidige situatie. In de uitwerking naar een definitief ontwerp kan de ligging worden geoptimaliseerd. “Er is voor gekozen om de parkeerkoffers slechts van 1 zijde toegankelijk te maken om “sluipverkeer” te voorkomen.”

“Een loop en fietsroute van de Smidse door alle blokken heen klinkt sympathiek, maar belangrijker is de aanleg van extra verblijfskwaliteit in de straten.”Onder verblijfskwaliteit verstaan wij: de mogelijkheid om de straat en de openbare ruimte veilig te gebruiken; om te kunnen lopen, fietsen, spelen en elkaar ontmoeten.

In de hele wijk zijn goed toegankelijke en veilige looproutes opgenomen: de voetpaden zijn allemaal minimaal 2 meter breed en dus goed begaanbaar voor scootmobielen, rolstoelen en kinderwagens.  Dit sluit mooi aan bij de eisen aan verblijfskwaliteit voor levensloopbestendig wonen.

Om de verkeersveiligheid te vergroten worden langs de parkeerskoffers brede voetpaden opgenomen zijn voor de verkeersveiligheid brede voetpaden opgenomen zodat langzaam verkeer niet gedwongen wordt over de parkeerkoffers te gaan. Hiermee neemt de verblijfskwaliteit van de wijk aanzienlijk toe. Centraal door de wijk loopt een breder wandelpad voor een goede verbinding van de wijk met het winkelgebied en het Drost IJsermanpark en de Waal.

Centraal door de wijk loopt een wandelroute die de Jaren ’50 wijk met het winkelgebied verbindt (links) en de ligging van de voetpaden in het plangebied (rechts, blauwe contouren).

Parkeren

“Gezien de benodigde parkeerplaatsen ontkomen we niet aan parkeren op straat, dat is niet erg als dit goed wordt ingepast in het straatprofiel. Er komt een duidelijk parkeerregime met parkeren in grote parkeerkoffers achter de appartementencomplexenen haaks-parkeren op straat. Hierdoor ontstaat een goed te handhaven situatie wat bijdraagt aan ruimtelijke kwaliteit.”

In de wijk worden 298 parkeerplaatsen gerealiseerd, waarvan 124 plaatsen haaks parkeren langs straat, 134 plaatsen in vijf parkeerkoffers, 40 plaatsen onder beneden-bovenwoningen. Op een totaal van 186 woningen komt dit neer op een parkeernorm van 1,6.  Het parkeren wordt gelijkmatig verdeeld over de wijk: parkeerkoffers achter de appartementencomplexen en haaks parkeren bij de eengezinswoningen en beneden-bovenwoningen. De extra parkeerkoffer tussen de Stevenstraat en Graaf Willemstraat, achter de eengezinswoningen aan de Koning Julianastraat, vangt de overloop van de parkeerkoffers achter de appartementencomplexen aan de Koning Julianastraat op.

Er worden boomspiegels/plantvakken tussen de parkeerplaatsen geplaatst, zowel op de parkeerkoffers als bij het haaks parkeren. Dit openbaar groen neemt het gevoel van ‘wonen op een parkeerterrein’ weg, en de bomenrij geeft bovenal aan het straatbeeld “meer smoel”.

Artist impression van de parkeerkoffers achter de woningen aan de Koning Julianastraat.

Door 40 parkeerplaatsen onder de beneden-bovenwoningen te plaatsen, worden ook deze parkeerplaatsen grotendeels aan het straatbeeld onttrokken.

Parkeerplaatsen onder de beneden-bovenwoningen onttrokken aan het straatbeeld.

Lees hier waarom parkeren een lastig onderwerp is in het plan voor de Jaren ’50 wijk, en welke keuzes er zijn.

Veel ruimte voor spelen

“Een openbare speelvoorziening in het gebied is gewenst. In het plan is daarvoor ook ruimte gereserveerd. Er moet daarnaast bij de inrichting van de openbare ruimte ook nagedacht worden of spelen op straat gewoon weer mogelijk wordt.”

In het plan zijn twee speelplekken opgenomen: een speelplek op de hoek van de Stevenstraat en Vlietstraat, en een speeltuin tussen de beneden-bovenwoningen aan de Graaf Willemstraat. Door de wegen op de parkeerkoffers achter de beneden-bovenwoningen als (woon)erf in te richten ontstaat ruimte voor spelen op straat.

Artist impression van de speelvoorziening tussen de beneden-bovenwoningen aan de Graaf Willemstraat (links), en de ligging van speelplekken in het plangebied (rechts, blauwe contouren).

Groen en leefomgeving

“Het terugnemen van de voortuintjes en daar fatsoenlijk openbaar groen maken geeft de straten meer smoel. Door het verkleinen van de tuinen en achter gebieden van de woningen, kan deze ruimte geruild worden voor openbaar gebied en zo veel kwaliteit aan dit gebied worden toegevoegd.”

Zodoende ontstaat tussen de woningen een ruimte van ca. 22-25 meter waardoor zicht en uitzicht en bezonning in het plangebied verbetert.

Het groen tussen de parkeerplaatsen zorgt niet alleen voor ruimtelijke kwaliteit van het openbaar gebied, het zorgt er ook voor dat de parkeerkoffers bij hevige regenval niet blank komen te staan. De plantvakken langs het appartementencomplex zorgen niet alleen voor privacy, maar hebben ook een geluidsabsorberende functie werking om de geluidsbelasting op de gevels van de Smidse te beperken.

Overige onderwerpen

Op overige onderwerpen, zoals bodemkwaliteit, flora en fauna, milieueffect, cultuurhistorie, duurzaamheid en klimaatadaptatie conformeert dit plan zich aan de eisen van de Nota van Uitgangspunten 50-er jaren buurt.

Samenvatting

“Zuidplas is een gemeente van dorpen en buurtschappen in een aantrekkelijk buitengebied. De dorpse identiteit staat voorop, in een dorp van Zuidplas voel je je thuis.”

Hoewel de ruimtelijke opgave voor dit plangebied een enorme uitdaging is, wordt met dit plan woongenot en dorpsgevoel bereikt. Niet alleen worden er twee extra sociale huurwoningen gerealiseerd ten opzichte van het plan van Mozaïek Wonen, maar blijft ook door maximaal vier bouwlagen hoog te bouwen het rijksbeschermde dorpsgezicht en karakter van Moordrecht behouden.

De interactieve kaart geeft de mogelijkheid om ons alternatief plan en het plan van Mozaïek Wonen in meer detail te bekijken. Met de knop rechtsboven kan een andere achtergrondkaart of ander plan gekozen worden; met de knoppen linksboven kan worden in- en uitgezoomd.

Artist impression vogelperspectief vanaf historische dorpskern Moordrecht  (hoek Vlietstraat en Sluislaan)

Artist impression vogelperspectief vanaf de Smidse en aanrijroute vanaf Kerklaan  (hoek Sluislaan, Koningin Julianastraat)
Artist impression vogelperspectief vanaf de Waal en IJsseldijk (hoek Drost IJssermansingel en Oost Waalstraat)
Artist impression vogelperspectief vanaf de West Ringdijk (hoek Oost Waalstraat en Koningin Julianastraat)

laat een reactie achter