Geïnspireerd door de Herontwikkeling Meester Lohmanstraat in het centrum van Barendrecht, ontwikkelden wij in een paar dagen tijd een nieuw alternatief plan.

Samengevat

  • aansluitend bij huidige structuur en hoogte bebouwing: maximaal 4 bouwlagen langs Schielandstraat, Graaf Willemstraat en Oost Waalstraat.
  • 184 woningen, waarvan 46 eengezinswoningen. 27 benenden-bovenwoningen en 111 appartementen, waarvan 28 grondgebonden appartementen.
  • 294 parkeerplaatsen (parkeernorm 1,6), waarvan 200 in parkeerhofjes en -kofffers en 94 in de straten
  • veel openbaar groen, tuinen van tot wel 9 of 10 meter diep
  • doorgaande paden voor langzaam verkeer minimaal 2,5 m; overige paden voor o.m. ontsluiting bergingen minimaal 1,75meter.

Impressie vogelperspectief

Een dorpse verkaveling aansluitend bij de huidige bebouwing

Het plan volgt het huidige wegenpatroon en sluit zoveel mogelijk aan bij de huidige bouwhoogten van het gebied. Daar waar nu langs de Schielandstraat en Oost Waalstraat beneden-bovenwoningen en appartementen in complexen met 4 bouwlagen staan, wordt in dit plan een appartementencomplex met Jaren ’50 uitstraling met 4 bouwlagen teruggeplaatst. Een extra complex van 4 bouwlagen komt langs de Graaf Willemstraat. Er ontstaat een gesloten dorpse verkaveling, waarbij er door toepassing van kleinschalige parkeerhofjes en veel openbaar groen ruimte ontstaat tussen de bebouwing. Een complex van 3 bouwlagen vergelijkbaar met het appartementencomplex aan de Stevenstraat komt op de hoek bij het rijksbeschermde park.

Vrij uitzicht vanaf De Smidse en West Ringdijk: de nieuwe wijk sluit goed aan bij de huidige bouwhoogtes en dorpse verkaveling.
Impressie appartementencomplexen langs de Schielandstraat, Graaf Willemstraat en Oost Waalstraat. Ontwerp ontleend aan het beeldkwaliteitsplan Herstructurering Meester Lohmanstraat in centrum Barendrecht.

Veel grondgebonden woningen, vooral appartementen voor senioren en starters

In de nieuwe wijk worden 175 sociale huurwoningen vervangen door 184 sociale huurwoningen. Het programma bestaat uit 46 eengezinswoningen van 90 tot 95m2, 27 beneden-bovenwoningen van 70 tot 75m2 en 111 appartementen van 70 tot 83m2, waarvan 28 grondgebonden (senioren)appartementen Dit bedient een beperkte doelgroep, vooral starters en senioren.

Woningprogramma

Parkeren in hofjes, veel openbaar groen tussen de parkeerkoffers en bebouwing

Met een parkeernorm van 1,6 en dus 294 parkeerplekken blijft het wonen op een parkeerterrein. Door iets meer parkeerplekken aan de voorzijde van de woningen te plaatsen, een aantal parkeerkoffers in omvang te beperken tot maximaal 24 plaatsen, en veel openbaar groen tussen de parkeerkoffers, ontstaat niet het beeld dat de bewoners ingebouwd zijn door enkel auto’s.

In het plan is rekening gehouden met een goede spreiding van de parkeerplekken: blok 1 89 pp, blok 2 107 pp, en blok 3 98pp. In het plan is ook rekening gehouden met invalideparkeerplaatsen (3,5 meter breed) bij de seniorenappartementen. 2/.3 van de parkeerplaatsen wordt in parkeerhofjes of -koffers gerealiseerd; 1/3 in de straten.

Door op en rond de parkeerkoffers veel openbaar groen, hagen en bomen te plaatsen, wordt hittestress voorkomen.

Kleinschalige parkeerhofjes met invalideplaatsen (links) en veel groen op en rond de grote parkeerkoffers (rechts).
Gespreid parkeren in hofjes, koffers en langs de straten.

Een groene leefbare wijk met veel openbaar groen en tuinieren in tuinen van wel 9 tot 10 meter diep

Groen, groener, nieuwe jaren ’50 wijk: veel openbaar groen in de straten, op en tussen de parkeerkoffers. Ruimte om te ontmoeten en ontspannen. In het gebied worden twee speelplekken gerealiseerd.

De tuinen van de rijwoningen en benedenwoningen zijn 9 tot 10 meter diep. De grondgebonden appartementen hebben tuinen van 5 tot 6 meter diep. Parkeerkoffers en -hofjes worden omringd door hagen, op de grote parkeerkoffers worden parkeerplaatsen onderbroken door groenvakken en boomspiegels om hittestress te voorkomen.

De parkeerhofjes en -koffers worden uitgerust met grasklinkers wat zou moeten bijdragen aan een groene uitstraling van de wijk.

Veel openbaar groen in de wijk, met bomen langs de straten ontstaat het idee van een laantje. Er is zelfs plaats voor twee grote speelplekken.
Groene uitstraling van de wijk door veel openbaar groen, speelplekken en verhard gras in de parkeerhofjes

Goede, toegankelijk wandelroutes voor veiligheid en verblijfskwaliteit in de wijk

In het gebied komen goede toegankelijke looproutes. De doorgaande routes zijn minimaal 2,5 meter breed, de overige paden naar bergingen en achter woningen langs zijn minimaal 1,75 meter breed. Goed begaanbaar voor kwetsbare groepen zoals kinderen, ouders met kinderwagen, of senioren met scootmobielen.

De looproutes lopen om de parkeerhofjes en -koffers heen. Doorgangen tussen hagen zijn gemaakt om ook via de parkeerhofjes en – koffers bij de auto te kunnen komen.

Doorgaande routes voor langzaam verkeer minimaal 2,5 meter breed (oranje) en overige routes minimaal 1,75 meter breed (lichtoranje) zorgen voor goede toegankelijkheid, ook voor kwetsbare doelgroepen.

laat een reactie achter