Lagere, en gespreide bouw heeft in een plangebied vaak als gevolg dat er minder ruimte is voor parkeren, groen en speelplekken. Is dat ook het geval in ons alternatief https://behouddorpsgezichtmoordrecht.nl/analyse/alternatief-plan-versie-0-2/plan?

We onderzoeken de volgende vraag:

Neemt door lagere en gespreide bouw de publieke ruimte voor andere functies af in ons alternatief plan?

Grondtransacties

We berekenen de grondtransacties tussen gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen op basis van de percelen uit de Kadastrale kaart, en de samengestelde contouren van gebouwen en privaat groen uit ons alternatief plan.

Het resultaat is: Mozaïek Wonen verkoopt 7335m2 en koopt 1150m2. In de Nota van Uitgangspunten van gemeente Zuidplas zijn de grondtransacties als volgt: Mozaïek Wonen verkoopt 7337m2 en koopt 1302m2.

Ofwel, met ons alternatief plan koopt Mozaïek Wonen 150m2 minder terug, wat betekent dat er 150m2 meer publieke ruimte voor andere functies ontstaat. De extra ruimte in ons alternatief plan ontstaat onder meer door tuinen niet 13,5 meter maar 9 meter diep te maken. Deze ruimte wordt in ons alternatief plan ingezet voor een hogere verblijfskwaliteit: brede toegankelijke looproutes, boomspiegels/plantvakken op de parkeerkoffers en een extra speelplek.

Grondtransacties voor ons alternatief plan: Mozaïek Wonen koopt 150m2 minder terug dan in huidig plan.

Bouwvlakken

Wel nemen de bouwvlakken meer ruimte in beslag door de lagere bebouwing. We berekenen dat de bovenaanzicht-bouwvlakken in het plan van Mozaïek Wonen een totale oppervlakte van ca. 5570m2 hebben, en in ons alternatief plan een totale oppervlakte van ca. 6460m2. Een verschil van 890m2.

Maar onder de beneden-bovenwoningen in ons alternatief plan zijn 40 parkeerplaatsen met een totale oppervlakte van 500m2. Ook hebben de beneden-bovenwoningen een overdekt terras van 4m2, de totale oppervlakte als gevolg van deze terugvallende gevellijn is op 20 woningen 80m2.

Dus op maaiveld is de extra oppervlakte van gebouwcontouren in ons alternatief plan 310m2 ten opzichte van het plan van Mozaïek Wonen.

Bouwvolumes

En hoe zit dat dan met het bouwvolume, ofwel de volumes van de bouwblokken?

Omdat we minder hoog bouwen in ons alternatief plan zijn de bouwvolumes beduidend lager. We berekenen dat het totale bouwvolume in het plan van Mozaïek Wonen ca. 63.450m3 is en in ons alternatief plan 52.300m3. Ofwel een verschil van 1150m3, wat overeenkomt met het volume van zo’n 5 appartementen of 3 eengezinswoningen.

Woonoppervlakte

Worden de woningen dan kleiner in ons alternatief plan? Nee, dat ook niet.

De oppervlakten van de woningen in ons alternatief plan zijn als volgt:

  • 4 stuks 2-kamer woning 65m2
  • 76 stuks 3-kamer woning 72m2
  • 20 stuks 3-kamer woning 82m2
  • 20 stuks 4-kamer bovenwoning 85m2
  • 20 stuks 3-kamer benedenwoning 75m2
  • 46 stuks 4/5-kamer eengezinswoning 95m2

Totaal 14.942m2 woonoppervlakte.

In het plan van Mozaïek Wonen worden 111 levenloopbestendige appartementen van 70-75m2 gebouwd, 27 beneden/bovenwoningen van 70-75m2 en 46 eengezinswoningen van 90-95m2. Als we 95m2 voor de eengezinswoningen en het gemiddelde (72,5m2) voor de appartementen en bebo’s, dan is het totale woonoppervlakte 14.375m2.

N.B. We hebben signalen ontvangen dat de appartementen eerder 70m2 dan 75m2 worden, maar hanteren toch een gemiddelde van 72,5m2.

Ofwel in ons alternatief plan wordt zo’n 600m2 extra woonoppervlakte gerealiseerd. Dit komt vooral door de grotere bovenwoningen (85m2) voor onder meer doelgroep ‘gezinnen met kinderen’ en de grotere appartementen (82m2) aan het Drost IJsermanpark.

Conclusie

Met ons alternatief plan krijgen de bewoners van de wijk een hogere verblijfskwaliteit door meer publieke ruimte (+150m2) voor parkeren, veilige looproutes, groen en spelen. Mozaïek Wonen hoeft op minder grond (-150m2), minder volumes (-1150m3) te bouwen en krijgt toch meer vierkante meters woonoppervlakte (+600m2) daar voor terug.

En nog vinden we geen gehoor voor ons alternatief plan. Wij begrijpen het niet meer.

laat een reactie achter