Met zeven kleine aanpassingen naar een beter plan voor iedereen

Wij stellen zeven verbeteringen voor om op te nemen in het huidige plan voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht van Mozaïek Wonen zodat er een beter plan voor iedereen ontstaat. Deze verbeteringen zijn relatief kleine aanpassingen, en zijn opgenomen in ons alternatief plan. Zo verhogen grotere bovenwoningen de kans op terugkeer van gezinnen in de wijk, geven brede toegankelijke looproutes een hogere verblijfskwaliteit voor mindervaliden en andere kwetsbare doelgroepen. Door…

Lees meer

Alternatieve nota van uitgangspunten Jaren ’50 wijk Moordrecht

Onderstaande tekst beschrijft de nota van uitgangspunten welke hoort bij ons alternatief plan voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht. De tekst is gebaseerd op de nota van uitgangspunten 50-er jaren buurt van gemeente Zuidplas. De afbeeldingen en plattegronden zijn bijgewerkt naar het alternatief plan. In de tekst kunnen de wijzigingen worden gemarkeerd: geel zijn toevoegde zinsneden, doorgehaald zijn geschrapte zinsneden. Met onderstaande button kan het markeren van de wijzigingen in…

Lees meer

Huren nieuwe Jaren ’50 wijk kunnen €130 per maand omlaag

Uit onze berekening blijkt dat de huren in de nieuwe Jaren ’50 wijk tien jaar lang ruim € 130 per maand omlaag kunnen als Mozaïek Wonen compacter gaat bouwen. Door compacter te bouwen kan Mozaïek Wonen ruim € 3 miljoen bouwkosten besparen. Als deze besparing gegund wordt aan de nieuwe of terugkerende bewoners van deze wijk, betekent dit dat de huurprijzen fors omlaag kunnen. Wij baseren deze berekening op een…

Lees meer

Overeenkomsten en verschillen plan Mozaïek vs. alternatief plan

Ons eerste alternatief plan voor de Jaren ’50 wijk in Moordrecht was totaal anders dan het plan van Mozaïek Wonen. Deze ‘planshock‘ was nodig om mensen te verbazen, motiveren, en stimuleren om na te denken over wat zij belangrijk vinden voor het woongenot en dorpsgevoel van Moordrecht. Ons tweede alternatief plan is gebaseerd op het plan van Mozaïek Wonen met daarin de wensen en verbetersuggesties doorgevoerd vanuit de feedback van…

Lees meer

Alternatief plan ruim 3 miljoen euro goedkoper

Ons alternatief plan blijkt ruim € 3 miljoen goedkoper dan het plan van Mozaïek Wonen. Dit hebben we kunnen berekenen na een gesprek met de projectleider van gemeente Zuidplas over ons alternatief plan. De onderbouwing is hier te vinden. In het gesprek met de projectleider van de gemeente Zuidplas werd duidelijk dat een stedenbouwkundig plan moet voldoen aan een goede balans tussen het aantal en type woningen (programma), verdeling van…

Lees meer

Bouwkosten plan Mozaïek Wonen vs. alternatief plan

In deze analyse richten we ons op de bouwkosten van het plan van Mozaïek Wonen versus de bouwkosten van ons alternatief plan. In beide plannen komen hetzelfde aantal (46) en vergelijkbare grondgebonden eengezinswoningen voor. De bouwkosten van de eengezinswoningen worden in deze analyse niet meegenomen, omdat deze tegen elkaar weg te strepen zijn. We beperken ons dus tot een vergelijking van de bouwkosten van de appartementencomplexen en beneden-bovenwoningen in beide…

Lees meer

“Hooguit op zeer beperkte schaal tot vier bouwlagen”

In 2012 geeft gemeente Zuidplas als randvoorwaarde voor de nieuwe Jaren ’50 wijk Moordrecht mee “dat er hooguit op zeer beperkte schaal tot 4 bouwlagen met een beperkte opbouw kan worden gebouwd“. Dat lezen we in dit document, dat onlangs door gemeente Zuidplas is openbaar gemaakt. Het verbaast dan ook dat in het huidige plan van Mozaïek Wonen maar liefst vier appartementencomplexen van 4 oplopend tot 5 bouwlagen en één…

Lees meer

Mozaïek Wonen sloopt… maar bouwt voorlopig nog niks

Wie de afgelopen weken langs de woningen aan de Sluislaan en Koningin Julianalaan van de Jaren ’50 wijk kwam kon het zien gebeuren: Mozaïek Wonen sloopt… Eerder werden de voorbereidingen getroffen en is het gebied ruim afgezet. Vandaag zijn de eerste pannen van de daken gehaald en is het slopen dus echt begonnen. Heeft u de sloopvergunning gemist tussen de lokale bekendmakingen op de gemeentepagina? Het blijkt dat voor het…

Lees meer

Terugblik op één jaar Behoud Dorpsgezicht Moordrecht

Ongeveer een jaar geleden stelden wij een simpele vraag: “Kunnen wij een betere plankaart krijgen?”. Toen wij geen contact kregen met gemeente Zuidplas over de plannen voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht, besloten wij actief op zoek te gaan naar informatie en zoveel mogelijk informatie over de plannen via onze site te delen. Ons alternatief plan en oproep om samen te werken met alle belanghebbenden zijn meermaals in de raadsvergaderingen…

Lees meer

Ontwikkelaar Posthuis baat binnenplanse afwijking uit

Wie het voorlopig ontwerp van het ‘nieuwe’ Posthuis bekijkt ziet een gebouw van vier bouwlagen, 12,1 meter hoog, dat het hele perceel beslaat. De ontwikkelaar lijkt met dit voorlopig ontwerp maximaal in te zetten op de toegestane binnenplanse afwijking. Bewoners van de Dorpsstraat vrezen voor hun woongenot en dorpsgevoel, en het rijksbeschermde gezicht van Moordrecht. In artikel 22 van het bestemmingsplan Dorpskern Moordrecht is vastgelegd dat: “Burgemeester en wethouders kunnen…

Lees meer