Bestemmingsplan Jaren ’50 wijk vastgesteld

Met 16 stemmen voor en 11 stemmen tegen heeft de gemeenteraad van Zuidplas gisteravond het bestemmingsplan ’50er jaren buurt’ ongewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de weg vrij voor het renoveren van de woonwijk met veel hoogbouw tegen de historisch kern van Moordrecht. 82, of eigenlijk 83 naar later bleek, zienswijzen uiten vooral het gebrek aan participatie en zorgen over de vele hoogbouw in het plan. Waar de raad in december…

Lees meer

Omdat een plaatje meer zegt dan duizend woorden

82 zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ’50-er jaren buurt Moordrecht’ gaan vooral over de aantasting van het dorpsgezicht en de schaduwwerking als gevolg van de vele hoogbouw. Omdat het soms lastig te zien is vanaf een 2D plattegrond hoe het idee past in de omgeving, hebben we het heden (NU) en toekomst conform het plan van Mozaïek Wonen (STRAKS) voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht in een 3D animatie gezet. De…

Lees meer

Ondanks 82 zienswijzen gaan plannen ongewijzigd door

Op het ontwerpbestemmingsplan Jaren ’50 wijk zijn maar liefst 82 zienswijzen ingediend. In de nota van beantwoording is te lezen dat inwoners van Moordrecht zich zorgen maken over het dorpsgezicht en de schaduwwerking van de vele hoogbouw. Ondanks deze zienswijzen zet gemeente de plannen ongewijzigd door. Ook hebben wij verschillende alternatieven aangedragen met dezelfde woningen en parkeerplaatsen, maar dan dorps en zonder vele hoogbouw. Maar gemeente ziet helaas geen aanleiding…

Lees meer

Dezelfde woningen, evenveel parkeerplekken, maar dan dórps

Uitgedaagd door de projectleider Zuidplas om een nog beter plan te maken, en geïnspireerd door de Herontwikkeling Meester Lohmanstraat in de Jaren ’50 wijk van Barendrecht. We hebben een nieuw alternatief plan ontwikkeld dat exact hetzelfde aantal en type woningen (programma) en evenveel parkeerplekken heeft. Aansluitend bij de huidige dorpse verkaveling en maximale bouwhoogten van 4 lagen. Een aantrekkelijk plan waarmee het voor bewoners en omwonenden prettig en goed wonen…

Lees meer

Wilt u straks 6 hoog voor uw deur?

Er is nog niks definitief beslist! Met het ontwerpbestemmingsplan ‘Jaren ‘50 buurt’ wil gemeente Zuidplas de weg vrijmaken voor veel meer hoogbouw in Moordrecht. Iedereen mag op dit ontwerp zijn reactie (zienswijze) indienen, en gemeente Zuidplas moet uw reactie meewegen in het definitieve besluit. U bent dus aan zet! Wilt u het dorpse landelijke karakter van Moordrecht behouden? Laat dan nú van u horen!   Er zijn veel alternatieven mogelijk zonder…

Lees meer

Hoogbouw treft aanzicht van beeldbepalende waterloop

In het stedenbouwkundig plan voor de Jaren ’50 wijk zien we een appartementencomplex van 6 tot 7 bouwlagen hoog gepland direct grenzend aan een beeldbepalende waterloop. Voor de realisatie van deze hoogbouw zullen de rijksbeschermde bomen langs de waterloop moeten wijken. Deze beeldbepalende waterloop zal een heel ander aanzicht krijgen: deze hoogbouw gaat tenkoste van de erfgoedwaarden en het dorpse en landelijk karakter van Moordrecht. In het stedenbouwkundig plan lezen…

Lees meer

Informatiebijeenkomst Jaren ’50 wijk op 29 juni a.s. vanaf 16.00uur

Iedereen mag tot en met 20 juli a.s. een reactie (zienswijze) naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan Jaren ’50 wijk. Voor inwoners van Moordrecht die interesse hebben in de laatste informatie over de plannen, of hulp wensen bij het indienen van hun zienswijze, organiseert de belangenvereniging Jaren ’50 wijk Moordrecht op 29 juni a.s. een informatiebijeenkomst met inloopspreekuur vanaf 16:00uur tot 21:00uur.

Lees meer

Gaat de dorpskern van Moordrecht flink de hoogte in?

Als het aan gemeente Zuidplas ligt, gaat de dorpskern van Moordrecht flink de hoogte in. Het ontwerpbestemmingsplan ’50-er jaren buurt Moordrecht’ laat zien dat er bouwvlakken worden aangewezen waar bouwhoogten tot 17 meter (5 bouwlagen) en 20 meter (6 bouwlagen) zijn toegestaan. Als een initiatiefnemer aanspraak maakt op de 10% binnenplanse afwijking dan kunnen er zelfs vier appartementencomplexen van 6/5 bouwlagen (tot 18,7meter) en een appartementencomplex van 7/5 bouwlagen, tot…

Lees meer

Bestemmingsplan ’50-er jaren buurt Moordrecht’ ter inzage

Vanaf donderdag 9 juni 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan ’50-er jaren buurt Moordrecht’ ter inzage. Dit heeft gemeente Zuidplas bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Eenieder kan gedurende zes weken, dus tot uiterlijk 21 juli a.s., een zienswijze op dit ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Wij zullen op later moment via onze website en Facebook communiceren over de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan. Update 9/6: het ontwerp-bestemmingsplan ’50-er jaren buurt Moordrecht’ is via de website…

Lees meer

Met zeven kleine aanpassingen naar een beter plan voor iedereen

Wij stellen zeven verbeteringen voor om op te nemen in het huidige plan voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht van Mozaïek Wonen zodat er een beter plan voor iedereen ontstaat. Deze verbeteringen zijn relatief kleine aanpassingen, en zijn opgenomen in ons alternatief plan. Zo verhogen grotere bovenwoningen de kans op terugkeer van gezinnen in de wijk, geven brede toegankelijke looproutes een hogere verblijfskwaliteit voor mindervaliden en andere kwetsbare doelgroepen. Door…

Lees meer