Huren nieuwe Jaren ’50 wijk kunnen €130 per maand omlaag

Uit onze berekening blijkt dat de huren in de nieuwe Jaren ’50 wijk tien jaar lang ruim € 130 per maand omlaag kunnen als Mozaïek Wonen compacter gaat bouwen. Door compacter te bouwen kan Mozaïek Wonen ruim € 3 miljoen bouwkosten besparen. Als deze besparing gegund wordt aan de nieuwe of terugkerende bewoners van deze wijk, betekent dit dat de huurprijzen fors omlaag kunnen. Wij baseren deze berekening op een…

Lees meer

Alternatief plan ruim 3 miljoen euro goedkoper

Ons alternatief plan blijkt ruim € 3 miljoen goedkoper dan het plan van Mozaïek Wonen. Dit hebben we kunnen berekenen na een gesprek met de projectleider van gemeente Zuidplas over ons alternatief plan. De onderbouwing is hier te vinden. In het gesprek met de projectleider van de gemeente Zuidplas werd duidelijk dat een stedenbouwkundig plan moet voldoen aan een goede balans tussen het aantal en type woningen (programma), verdeling van…

Lees meer

“Hooguit op zeer beperkte schaal tot vier bouwlagen”

In 2012 geeft gemeente Zuidplas als randvoorwaarde voor de nieuwe Jaren ’50 wijk Moordrecht mee “dat er hooguit op zeer beperkte schaal tot 4 bouwlagen met een beperkte opbouw kan worden gebouwd“. Dat lezen we in dit document, dat onlangs door gemeente Zuidplas is openbaar gemaakt. Het verbaast dan ook dat in het huidige plan van Mozaïek Wonen maar liefst vier appartementencomplexen van 4 oplopend tot 5 bouwlagen en één…

Lees meer

Mozaïek Wonen sloopt… maar bouwt voorlopig nog niks

Wie de afgelopen weken langs de woningen aan de Sluislaan en Koningin Julianalaan van de Jaren ’50 wijk kwam kon het zien gebeuren: Mozaïek Wonen sloopt… Eerder werden de voorbereidingen getroffen en is het gebied ruim afgezet. Vandaag zijn de eerste pannen van de daken gehaald en is het slopen dus echt begonnen. Heeft u de sloopvergunning gemist tussen de lokale bekendmakingen op de gemeentepagina? Het blijkt dat voor het…

Lees meer

Terugblik op één jaar Behoud Dorpsgezicht Moordrecht

Ongeveer een jaar geleden stelden wij een simpele vraag: “Kunnen wij een betere plankaart krijgen?”. Toen wij geen contact kregen met gemeente Zuidplas over de plannen voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht, besloten wij actief op zoek te gaan naar informatie en zoveel mogelijk informatie over de plannen via onze site te delen. Ons alternatief plan en oproep om samen te werken met alle belanghebbenden zijn meermaals in de raadsvergaderingen…

Lees meer

Ontwikkelaar Posthuis baat binnenplanse afwijking uit

Wie het voorlopig ontwerp van het ‘nieuwe’ Posthuis bekijkt ziet een gebouw van vier bouwlagen, 12,1 meter hoog, dat het hele perceel beslaat. De ontwikkelaar lijkt met dit voorlopig ontwerp maximaal in te zetten op de toegestane binnenplanse afwijking. Bewoners van de Dorpsstraat vrezen voor hun woongenot en dorpsgevoel, en het rijksbeschermde gezicht van Moordrecht. In artikel 22 van het bestemmingsplan Dorpskern Moordrecht is vastgelegd dat: “Burgemeester en wethouders kunnen…

Lees meer

Participatie Jaren ’50 wijk in 2020 ‘opgeschoond’

Uiteindelijk zijn pas in 2020 de keuzes voor de participatie rond herontwikkeling van de Jaren ’50 wijk in Moordrecht gemaakt. Mozaïek Wonen en gemeente Zuidplas hebben samen in april 2020 het communicatie- en participatieplan ‘opgeschoond’, zo blijkt uit documenten die door gemeente Zuidplas zijn openbaargemaakt. COPRODUCEREN is geschrapt uit het communicatieplan van 2016, en enkel RAADPLEGEN en INFORMEREN van bewoners en omwonenden bleef over. Mozaïek Wonen was al ver gevorderd…

Lees meer

Bomen in rijksbeschermd park moeten wijken voor nieuwe wijk

Uit documenten van gemeente Zuidplas blijkt dat gemeente voornemens is om negen bomen in het rijksbeschermde Drost IJsermanpark te rooien voor de sloop- en nieuwbouw van de Jaren ’50 wijk in Moordrecht. Zuidplas en Mozaïek Wonen willen op 15 meter uit de rand van het rijksbeschermde gezicht een appartementencomplex van 4 tot 6/7 bouwlagen realiseren. De bomen zullen waarschijnlijk moeten wijken om voldoende afstand tot het appartementencomplex te realiseren zodat…

Lees meer

Wanneer en waarom werd vijf bouwlagen ineens zeven?

Een woontoren van zeven bouwlagen stuitte de afgelopen maanden tot groot verzet onder de omwonenden van de Jaren ’50 wijk in Moordrecht. Tot en met 2018 treffen we in de plannen rankere woontorens van maximaal vijf bouwlagen aan. Wanneer en waarom is besloten om vijf bouwlagen te verhogen naar zeven bouwlagen? Het college van gemeente Zuidplas heeft besloten om een groot aantal documenten over de Jaren ’50 wijk openbaar te…

Lees meer

Ambtenaren Zuidplas willen geen ‘slapende honden’ wakker maken

Uit documenten die door gemeente Zuidplas openbaar zijn gemaakt valt te lezen dat ambtenaren liever geen “slapende honden” wakker maken. Om te voorkomen dat mis(ver)standen over de participatie voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht aan het licht komen. Om te voorkomen dat er onrust binnen het college ontstaat, en de raad de nota van uitgangspunten niet accepteert. Om te voorkomen dat zij met “de gebakken peren” blijven zitten. Tijdens de…

Lees meer