Wat bedoelen we met een stuurgroep?

Wij zien een stuurgroep als een gesprekstafel waaraan vertegenwoordigers van elke groep belanghebbenden plaatsnemen. Voor plan voor de Jaren ’50 wijk zijn dit onder meer bewoners, omwonenden en initiatiefnemer Mozaïek Wonen. De gemeente treedt op als facilitator van het gesprek, en de gesprekstafel wordt eventueel aangevuld met (stedenbouwkundige) experts. De bedoeling van een stuurgroep is dat deze op bepaalde onderwerpen beslissingen neemt die moeten bijdragen aan het behalen van de…

Lees meer