Wij zien een stuurgroep als een gesprekstafel waaraan vertegenwoordigers van elke groep belanghebbenden plaatsnemen. Voor plan voor de Jaren ’50 wijk zijn dit onder meer bewoners, omwonenden en initiatiefnemer Mozaïek Wonen. De gemeente treedt op als facilitator van het gesprek, en de gesprekstafel wordt eventueel aangevuld met (stedenbouwkundige) experts.

De bedoeling van een stuurgroep is dat deze op bepaalde onderwerpen beslissingen neemt die moeten bijdragen aan het behalen van de doelstelling van het project: een toekomstbestendige woonwijk met passende sociale huisvesting voor honderden alleenstaanden, kleine en grote gezinnen en ouderen, een woonwijk die voldoet aan het woongenot en dorpsgevoel van de inwoners van Moordrecht.

Deze stuurgroep heeft geen macht, maar werkt op basis van consensus. Elke belanghebbende heeft eigen belangen (wensen en verbetersuggesties) voor het stedenbouwkundig plan voor de Jaren ’50 wijk: bewoners willen comfortabele en passende woningen, omwonenden willen dat de wijk past in het dorpsgezicht, woningcorporatie wil goed exploiteerbare woningen, en gemeente wil de plannen met hoge ruimtelijke kwaliteit conform wettelijke kaders en richtlijnen.

Door met elkaar in gesprek te gaan over de onderwerpen waar verschil van inzicht op is, en met elkaar de mogelijke oplossingen te verkennen, ontstaat niet alleen draagvlak maar vaak ook een beter eindresultaat, dus een beter plan voor iedereen. Deze vorm van samenwerking vraagt van elk belanghebbende commitment, naar elkaar-luisteren en constructief-meewerken. Wij hopen dat gemeente Zuidplas dergelijke vorm van samenwerking voor de planvorming rond de jaren ’50 wijk wil inrichten. Zo kan een beter plan voor iedereen ontstaan, dat recht doet aan het woongenot en dorpsgevoel voor alle belanghebbenden.

laat een reactie achter