Moordrecht is een karakteristiek dorp gelegen aan de Hollandse IJssel. Sinds 2010 maakt Moordrecht deel uit van de gemeente Zuidplas. Het dorp ligt langs de A20 tussen Gouda en Rotterdam en langs de spoorlijn Rotterdam-Utrecht.

De dorpskern van Moordrecht is sinds 2008 een rijksbeschermd gezicht. Herkenningspunten zijn de Dorpskerk en de Watertoren van de voormalige Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken (KVT). Ondanks de centrale ligging in de Randstad kenmerkt Moordrecht zich door het dorpse en vriendelijke karakter door karakteristieke gebouwen, veel groen en omringende weilanden. 

In de ontwerp omgevingsvisie van de gemeente Zuidplas wordt het Moordrecht van 2040 als volgt omschreven:

Moordrecht in 2040

Komend vanaf de Bredeweg via de Middelweg fietsen we Moordrecht in. Moordrecht is nog steeds het fraaie dorp, herkenbaar aan onder andere de kerk en de watertoren. Het dorpscentrum, met zijn beschermde dorpsgezichtstatus, heeft niets van het authentieke karakter verloren. De (dagelijkse) voorzieningen zijn nog steeds op peil, maar op een enkele plek zijn ook faciliteiten aanwezig voor ontmoeting en activiteiten. De toch al geroemde sociale cohesie in dit dorp is hiermee verder versterkt.

Verder fietsend door het dorp zien we dat er op een aantal plekken kleinschalige nieuwbouw heeft plaatsgevonden, passend bij het karakter van het dorp. Daarbij hebben we ons vooral gericht op jongeren en ouderen om zo een goede balans in het dorp te krijgen.

Wanneer we richting het oosten fietsen, naar de rand van het dorp, zien we het oorspronkelijke bedrijventerrein met nieuwe duurzame bedrijven. Verderop zijn nieuwe experimentele woonvormen in het Restveengebied gerealiseerd. Zo wordt gelijktijdig tegemoet gekomen aan kleinschalige uitbreiding van het dorp, op een landschappelijk aantrekkelijke wijze, en ingespeeld op klimaatadaptatie en bodemdaling. In de omgeving wordt landbouw gecombineerd met natte natuur en energie-opwek en worden acties ten aanzien van bodemdaling gekoppeld aan kennisverwerving en werkgelegenheid. Het nieuwe agrarisch gebruik en de nieuwe woonvormen dienen als voorbeeld voor andere bodemdalingsgebieden.

Aan de zuidzijde van Moordrecht kan iedereen fietsen en wandelen en genieten van het uitzicht over de Hollandsche IJssel. Nieuwe sociaal veilige fiets- en wandelpaden maken dit mogelijk. We fietsen via het nieuwe Ringvaartpark naar het zuiden. Centraal gelegen in Moordrecht biedt dit park volop ruimte om te bewegen en te ontspannen. Ook maakt dit park een snelle verbinding met de fiets naar de andere dorpen mogelijk. Zo is het autogebruik in het dorp afgenomen. Om het autogebruik verder te ontmoedigen is Moordrecht beter bereikbaar geworden met het openbaar vervoer. Vormen van kleinschalig openbaar vervoer, die ook de woonbuurten aandoen, biedt daarbij uitkomst. Als we weer op de dijk staan, langs de Hollandsche IJssel, valt op dat zowel woningen als bedrijven nagenoeg allemaal duurzame energie opwekken. Samen met onze bewoners en ondernemers is gewerkt aan buurtprogramma’s om dit mogelijk te maken.

behouddorpsgezichtmoordrecht.nl vindt het belangrijk dat de ruimtelijke plannen voor Moordrecht passen in de omgevingsvisie. Daarom analyseren de ruimtelijke plannen voor Moordrecht aan de hand van echte (geo)data om de impact op het beschermde dorpsgezicht en het authentieke karakter van Moordrecht in beeld te brengen.