behouddorpsgezichtmoordrecht.nl analyseert de impact van ruimtelijke plannen voor Moordrecht aan de hand van open overheidsinformatie. Het doel is om te laten zien hoe inwoners en bestuurders worden verleid of misleid met 3D verbeeldingen van (nieuw)bouwplannen, hoe inwoners en de raad verkeerd of onvolledig geïnformeerd worden, en hoe ruimtelijke plannen passen in het dorpsgezicht van Moordrecht en de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

Aanleiding is het plan van de gemeente Zuidplas om samen met Mozaiek Wonen een woontoren van 7 bouwlagen net op de rand van een beschermd dorpsgezicht te bouwen. behouddorpsgezichtmoordrecht.nl is niet tegen de herstructurering van de jaren ’50 wijk Moordrecht, en wil deze plannen ook niet vertragen. Maar we vrezen voor de aantasting van het karakteristieke dorpsgezicht van Moordrecht door de plannen voor een woontoren van ruim 21 meter hoog op de rand van het rijksbeschermde gezicht.

behouddorpsgezichtmoordrecht.nl wil de belanghebbenden informeren over de ruimtelijke plannen voor Moordrecht en de impact hiervan op het dorpsgezicht en de leefomgeving. Dit doen we door de ruimtelijke plannen te analyseren aan de hand van open overheidsinformatie. Hiermee hopen we een gelijke informatiepositie voor inwoners en overheid te bereiken, en een data-gedreven besluitvorming met eerlijke inspraak op de ruimtelijke plannen. Uiteindelijk hopen we hiermee een veilige, gezonde en prettige fysieke leefomgeving van Moordrecht in stand te houden.

Deze website is een initiatief van Arnoud de Boer. Arnoud is geodataspecialist voor de overheid en woont in Moordrecht. Hij geniet van het dorpsgezicht van Moordrecht en wil dat graag behouden.