Peiling: Weet u van de plannen voor de Jaren '50 wijk Moordrecht?

Gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen werken samen aan de herinrichting van de Jaren ’50 wijk Moordrecht. Het plangebied wordt begrensd door de Sluislaan, Vlietstraat-Drost IJsermansingel, Oost Waalstraat en Koningin Julianastraat.

Het plan bestaat uit het vervangen van 175 sociale huurwoningen voor 185 nieuwe sociale huurwoningen. Om voldoende parkeerplaatsen en meer groen te realiseren zal ook meer hoogbouw komen in dit gebied: een extra woontoren van 5 bouwlagen langs de Koningin Julianalaan en een woontoren van grotendeels 7 bouwlagen ofwel 22 meter hoog op de hoek van de Oost Waalstraat en Drost IJsermansingel.

Deze woontoren van 7 bouwlagen is niet alleen uniek voor Moordrecht, maar ook voor Nederland: nooit eerder is zo’n hoge woontoren zo dicht op de grens van een rijksbeschermd dorpsgezicht in zo’n relatief klein dorp gebouwd. Deze woontoren zal een grote impact hebben op het dorpsgezicht en karakter van Moordrecht. Maar ook op omwonenden die straks tegen deze hoogbouw zullen aankijken.

Wij zijn benieuwd of u als omwonende door gemeente Zuidplas en/of Mozaïek Wonen bent geïnformeerd over deze plannen. Dat doen wij middels 6 korte vragen. Wij vragen u hierin niet naar uw mening over de plannen voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht of de woontorens van 5 en 7 bouwlagen.

Wij willen met deze informatie het gesprek met de gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen aangaan om samen met bewoners én omwonenden het plan voor de Jaren’50 wijk Moordrecht verder vorm te geven.

Weet u van de plannen voor herstructurering van de jaren '50 wijk Moordrecht?
Weet u van de plannen voor een woontoren van 7 bouwlagen en 22 meter hoog?
Bent u als omwonende door de gemeente Zuidplas en/of Mozaïek Wonen geïnformeerd over deze plannen?
Wilt u als omwonende door de gemeente Zuidplas en/of Mozaïek Wonen geïnformeerd worden over deze plannen?
Bent u als omwonende door de gemeente en/of Mozaïek Wonen uitgenodigd voor een informatieavond over deze plannen?
Wilt u als omwonende door de gemeente en/of Mozaïek Wonen uitgenodigd worden voor een informatieavond over deze plannen?