PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT verstrekt. BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

WAAROM BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT GEGEVENS NODIG HEEFT

BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT GEGEVENS BEWAART

BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@behouddorpsgezichtmoordrecht.nl. BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT op via contact@behouddorpsgezichtmoordrecht.nl.

DOEL EN MISSIE

BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT is een niet-commercieel initiatief om de lokale overheid en inwoners van Moordrecht te informeren over de impact van ruimtelijke plannen op het dorpsgezicht van Moordrecht.

CONTACT

BEHOUD DORPSGEZICHT MOORDRECHT is als volgt te bereiken:

Contactpersoon: A. de Boer Telefoon: +31(0)6 49 09 82 16 E-mailadres: contact@behouddorpsgezichtmoordrecht.nl