Met 16 stemmen voor en 11 stemmen tegen heeft de gemeenteraad van Zuidplas gisteravond het bestemmingsplan ’50er jaren buurt’ ongewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de weg vrij voor het renoveren van de woonwijk met veel hoogbouw tegen de historisch kern van Moordrecht.

82, of eigenlijk 83 naar later bleek, zienswijzen uiten vooral het gebrek aan participatie en zorgen over de vele hoogbouw in het plan. Waar de raad in december 2020 nog unaniem voor de Nota van Uitgangspunten stemde, waren sommige partijen nu “minder enthousiast”.

Alle ingediende zienswijzen, ideeën en alternatieven hebben geen oprecht luisterend oor gekregen en zijn met vooringenomendheid en zelfingenomenheid “professioneel afgewezen”. De raad benadrukte eens en te meer dat de participatie en communicatie van dit project “geen schoonheidsprijs” verdient.

Naar verwachting wordt het definitieve bestemmingsplan binnen enkele dagen bekendgemaakt en gepubliceerd via ruimtelijkeplannen.nl. Tot 6 weken na de datum van bekendmaking kunnen belanghebbenden in hoger beroep gaan tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State.

laat een reactie achter